WIE ZIJN DE GEASCENDEERDE MEESTERS?

De 'Geascendeerde Meesters' zijn spirituele lichtwezens, die boven het menselijke niveau van bewustzijn zijn uitgestegen en zijn toegewijd om ons te helpen hetzelfde te doen. De Meesters bieden ons leringen en hulpmiddelen die ons kunnen helpen ons opnieuw te verbinden met het doel waarvoor we op deze moeilijke planeet zijn geïncarneerd.

Het is belangrijk om te bedenken dat de Geascendeerde Meesters ons kunnen helpen omdat ze zijn gestegen tot een bewustzijnsstaat die fundamenteel boven de onze staat. Daarom, als we denken dat we volledig kunnen begrijpen of begrijpen wat geascendeerde meesters zijn vanuit ons bewustzijnsniveau, maken we het onszelf moeilijker om ons huidige bewustzijnsniveau te transcenderen. We moeten voorzichtig zijn om te beseffen dat er veel te zeggen valt over wie en wat geascendeerde meesters zijn, en dat geen enkele simplistische uitleg zal volstaan.

De meest universele manier om uit te leggen wie de geascendeerde meesters zijn, is echter te zeggen dat zij de spirituele leraren zijn voor alle mensen op aarde. De geascendeerde meesters hebben ervoor gekozen om de taak op zich te nemen om ons allemaal te helpen ons bewustzijn (individueel en collectief) naar een hoger niveau te brengen dan wat we nu hebben. Dit is geen gemakkelijke taak omdat mensen zich op veel verschillende bewustzijnsniveaus bevinden.

Een snelle blik op de geschiedenis en de huidige situatie laat zien dat het uiterlijke gedrag van mensen, hun overtuigingen en meningen een breed spectrum bestrijken. Daarom kunnen de geascendeerde meesters niet alle mensen op dezelfde manier helpen. De meesters moeten wat ze mensen aanbieden aanpassen aan hun bewustzijnsniveau, en we kunnen spreken over twee verschillende niveaus:

  • De overgrote meerderheid van de mensen bevindt zich niet op een bewustzijnsniveau waar ze klaar zijn om bewust het bestaan ​​van geascendeerde meesters te erkennen.

  • Sommige mensen zijn naar het bewustzijnsniveau gestegen waar het herkennen van geascendeerde meesters de volgende logische stap is in hun persoonlijke groeiproces.

De geascendeerde meesters hebben heel lang met de aarde gewerkt, maar het grootste deel van die tijd zijn ze anoniem of onbekend gebleven. Ze hebben geprobeerd om zowel spirituele als praktische ideeën (zoals uitvindingen, technologie, kunst en cultuur) te geven die het bewustzijn van mensen zouden kunnen verhogen. Dit heeft geleid tot een verhoging van het collectieve bewustzijn, zoals te zien is aan de opkomst van de democratie en een toenemende gevoeligheid voor het leven en de mensenrechten.

Het collectieve bewustzijn wordt altijd verhoogd doordat een paar mensen openstaan ​​voor bepaalde nieuwe ideeën die zich dan geleidelijk aan naar steeds meer mensen verspreiden, totdat er een verschuiving optreedt. Voorbeelden van dergelijke verschuivingen zijn de opkomst van de democratie, de afschaffing van de slavernij en de toenemende gelijkheid van vrouwen.

Terwijl het collectieve bewustzijn is verhoogd, zijn de geascendeerde meesters begonnen hun bestaan ​​bekend te maken op manieren die alle mensen kunnen vinden (boeken en internet). Dit heeft ertoe geleid dat een toenemend aantal mensen zich bewust is geworden van het bestaan ​​van geascendeerde meesters, de leringen die door de meesters zijn gegeven bewust zijn gaan bestuderen en de spirituele instrumenten zijn gebruikt die door de meesters zijn vrijgegeven.

Deze website is niet voor iedereen bedoeld. Het is opgedragen aan degenen die openstaan ​​voor het bestaan ​​van geascendeerde meesters en die bereid zijn bewust gebruik te maken van de leringen en hulpmiddelen die hier worden vrijgegeven. Door gebruik te maken van deze leringen, kun je je eigen bewustzijn verhogen en je uiterlijke situatie verbeteren. Je kunt ook een bijdrage leveren aan het verhogen van het collectieve bewustzijn en daardoor deze planeet helpen boven veel van de problemen uit te stijgen die we vandaag zien. Dit kan je het gevoel van doel en richting geven waar je waarschijnlijk al je hele leven naar op zoek bent.

Hoe weet je of de leringen van de geascendeerde meesters iets voor jou zijn? Je kunt het alleen van binnenuit weten, via je intuïtie. Als je klaar bent voor deze leringen, heb je waarschijnlijk je intuïtie al ontwikkeld. Het is een kwestie van afstemmen op de sensatie die je in je hart krijgt als je de leringen bestudeert of experimenteert met de gereedschappen. Als dit iets voor jou is, zul je dat van binnen weten.

Hoe de geascendeerde meesters directe leringen geven

De geascendeerde meesters hebben meer dan een eeuw in het openbaar leringen gegeven, waarbij ze verschillende mensen hebben gebruikt als boodschappers voor een directe lering. Met een “directe lering” wordt een lering bedoeld die door de geascendeerde meester wordt gegeven via een menselijke 'boodschapper'. Dit betekent:

  • Er wordt openlijk verklaard dat de lering rechtstreeks van de geascendeerde meesters komt, wat inhoudt dat de menselijke 'boodschapper' niet de schepper van de lering is.

  • De lering komt door de geest van 'de boodschapper', en dit kan de lering een bepaalde culturele kleur geven, maar de lering gaat veel verder dan wat de geest van 'de boodschapper' op zichzelf zou kunnen produceren.

De geascendeerde meesters hebben verschillende boodschappers in verschillende hoedanigheden gebruikt, maar de meest directe lering die wordt gegeven is door middel van wat een 'dictaat' wordt genoemd. Dit is waar een boodschapper is getraind om zijn of haar bewustzijn naar een hoger niveau dan normaal te brengen en af ​​te stemmen op een geascendeerde meester, die dan rechtstreeks door de geest en de stembanden van de boodschapper spreekt. De meester dicteert een bericht via de boodschapper, vandaar dat de naam van dergelijke berichten 'dictaten' worden genoemd.

Een dictaat is niet wat normaal channeling wordt genoemd, omdat een boodschapper voor de geascendeerde meesters niet in trance is en volledig bij bewustzijn is tijdens een dictaat. De boodschapper kan het proces op elk moment stoppen. De boodschapper is in een neutrale gemoedstoestand en kleurt of vervormt daarom niet opzettelijk de boodschap.

De boodschap komt echter door de geest van de boodschapper, wat betekent dat deze is aangepast aan de taal en kennis van de boodschapper (zowel woorden als concepten) en de culturele achtergrond en kennis van de boodschapper. Als de boodschapper bijvoorbeeld heel weinig weet over kwantumfysica, kunnen de meesters geen dictaat geven over dat onderwerp. De meesters werken door te vermenigvuldigen wat zich in het bewustzijn van de boodschapper bevindt.

Hoewel dit beperkt wat de meesters kunnen zeggen, heeft het ook het voordeel dat het de boodschap relevanter en begrijpelijker maakt voor mensen met dezelfde culturele achtergrond als de boodschapper. Dit betekent natuurlijk ook dat geen enkele boodschapper alle leringen naar voren kan brengen die de meesters op aarde willen vrijgeven. Geen enkele boodschapper of organisatie heeft ooit een monopolie gehad of zal ooit een monopolie hebben op de geascendeerde meesters.

Waarom zijn de geascendeerde meesters waardevol voor ons?

De grootste – potentiële – waarde van de geascendeerde meesters is dat ze in een duidelijk hogere bewustzijnsstaat zijn dan wij. De meesters hebben alle menselijke egoïsme, meningen, vooroordelen, angsten en illusies overstegen. Ze staan ​​ook buiten een bepaalde autoriteit, nationaliteit of cultuur op aarde. De geascendeerde meesters proberen alle mensen te helpen, ongeacht hun achtergrond. De vraag is alleen of men openstaat voor de meesters.

De geascendeerde meesters zien de wereld vanuit een duidelijk ander perspectief dan wij. De waarde hiervan is dat de meesters ons een referentiekader kunnen bieden dat drie dingen doet:

  • Het laat ons zien dat er een bewustzijnsstaat is die verder gaat dan wat we normaal menselijk bewustzijn noemen. Er is iets buiten ons mentale kader.

  • Het is mogelijk voor een van zichzelf gewaar wezen om boven het normale menselijke bewustzijn uit te stijgen en het hogere bewustzijn van de geascendeerde meesters te bereiken. We kunnen dit allemaal, maar om het te doen, moeten we ons meer bewust worden dan we nu zijn.

  • Er is een systematisch pad dat we kunnen volgen en het leidt van waar we ons nu ook in bewustzijn bevinden naar het uitgebreide bewustzijn van de geascendeerde staat. Ook wij kunnen geascendeerde meesters worden en daardoor boven alle menselijk lijden en beperkingen uitstijgen. Dit wordt het spirituele pad genoemd.

Deze hogere staat van bewustzijn is de manier waarop   we boven alle persoonlijke problemen en beperkingen uit kunnen stijgen. Het is ook de enige haalbare manier om de planeet te helpen boven alle door de mens gemaakte problemen uit te stijgen (en alle problemen zijn door de mens veroorzaakt). Dit kan gebeuren omdat we allemaal deel uitmaken van het collectieve bewustzijn en wanneer we ons individueel bewustzijn verhogen, trekken we aan het collectief.

Hoewel het uitgebreide bewustzijn van de meesters de grootste potentiële waarde is, is het ook het moeilijkst te bevatten. De reden is dat hoewel we nog steeds verblind zijn door de sluier van illusies die deel uitmaken van wat we normaal menselijk bewustzijn noemen, het erg moeilijk is om te begrijpen hoe het is om vrij te zijn van deze sluier. We hebben de neiging om alles te evalueren op basis van onze beperkte visie, en willen dat elk nieuw idee overeenkomt met en valideert wat we denken dat de waarheid is.

Dit wordt geïllustreerd door de allegorie van de grot van de Griekse filosoof Plato. De allegorie stelt dat er een grot was waarin een groep mensen zo was vastgeketend dat ze alleen een muur konden zien die tegenover de ingang van de grot lag. Buiten de grot liepen andere mensen rond, maar de mensen in de grot konden alleen de schaduwen zien die deze mensen op de muur wierpen. De mensen in de grot probeerden erachter te komen hoe het leven buiten de grot was, maar ze konden alleen de schaduwen van de echte wereld zien.

Mensen hebben traditioneel elk idee gebruikt (of het nu een religie, een filosofie, een politieke ideologie of een spirituele lering is) in een poging om te valideren wat ze al geloven. Het is mogelijk om dit te doen met de leringen van de geascendeerde meesters, maar als we dit doen, kunnen we onszelf niet bevrijden van onze huidige bewustzijnsstaat.

De vraag waar we voor staan ​​is: zullen we proberen de leringen van de geascendeerde meesters in ons huidige mentale kader te trekken, of zullen we de leringen gebruiken om geleidelijk onze illusies uit te dagen en het kader uit te breiden? Als we het eerste doen, zullen we ons bewustzijn niet naar een duidelijk hoger niveau tillen. Als we dat laatste doen, kunnen we ons mentale kader geleidelijk uitbreiden totdat er geen kader meer is en we Plato's grot uit kunnen lopen en de wereld zien zoals de geascendeerde meesters die zien.

Het hele doel van deze en de andere websites is om je te helpen het spirituele pad te bewandelen dat naar een hogere staat van bewustzijn leidt. Alles is gedaan om dit pad en zijn verschillende stadia uit te leggen. Hoe je de lering toepast, is geheel aan jou, aangezien de geascendeerde meesters het ultieme respect hebben voor de vrije wil.

https://ascendedmasterresources.com/ 

Copyright © 2020 door Kim Michaels