'HET NIEUWE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN'

'HET NIEUWE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN'

 

Dit platform heeft als opzet, om u in gewenning te brengen met de verruimende visie, inzichten en leringen van de ‘Geascendeerde Meesters’, waar ieder mens, op ieder moment in zijn huidige staat van bewustzijn mee in verbinding kan treden.

 

U zou het kunnen ervaren, als een lichtbaken, een verankering of zelfs een nieuwe visie op uw leven in deze huidige chaotische tijd, waarin de gevoelig ‘wetende’, als ‘onwetende’ mens, voortdurend staat blootgesteld aan velerlei dualistische krachten en machten van deze wereld, welke hem psychologisch continue trachten te beletten en te misleiden, om zijn ware aard als spiritueel wezen weer te her-inneren en herontdekken.

 

Iedereen kan deelnemen, om zijn persoonlijk als spiritueel leven en omstandigheden kwalitatief te verhogen. Het is daarbij niet nodig, dat u vanuit uw huidige niveau van bewustzijn in de ‘Geascendeerde Meesters’ gelooft of daarmee bezig bent.

 

Er is een systematisch pad dat wij kunnen volgen en ons leidt van waar wij ons in het huidige bewustzijn bevinden, naar het uitgebreide bewustzijn van de geascendeerde staat. Ook wij kunnen geascendeerde meesters worden en daardoor boven alle menselijke lijden en beperkingen uitstijgen. Dit wordt het spirituele pad genoemd.

 

Deze hogere staat van bewustzijn is de manier waarop wij boven alle persoonlijke problemen en beperkingen uit kunnen stijgen. Het is ook de enige haalbare manier om de planeet Aarde te helpen boven alle door de mens gemaakte problemen uit te stijgen (en alle problemen zijn door de mens veroorzaakt). Dit kan gebeuren, omdat we allemaal deel uitmaken van het collectieve bewustzijn. En wanneer wij ons individueel bewustzijn verhogen, trekken wij het collectief daarmee omhoog.

 

~ * ~ * ~ * ~* ~* ~* ~* ~*~

 

‘Het Nieuwe Collectieve bewustzijn’, heeft ter doel om bij te dragen aan de ‘ontwaking’ van de individuele mens, als de gehele mensheid op Aarde, zodat het collectieve bewustzijnsniveau van de mensheid wordt verhoogt.

 

Op verscheidene wijze wordt er gericht en bewust gewerkt in het Collectieve bewustzijnsveld. Iedere Donderdagavond vind er ‘live online’, de ‘inzichten, meditatie en heling’ plaats, welke voor iedereen vrij en toegankelijk is via Zoom.

 

Daarnaast worden er de tweemaandelijks, ‘Meesterlijke Inzichten’, module sessies aangeboden. Met deze module sessies, worden op een meer constructieve en interactieve wijze, de aangereikte inzichten en leringen toegepast en tot uitvoer gebracht, in relatie tot onze huidige bewustzijnsstaat en persoonlijke levensomstandigheden.

 

Op deze wijze, leiden de ‘Geascendeerde Meesters’ ons en de mensheid vooruit naar de ‘Gouden Eeuw’ (Aquariustijdperk), met de primaire opdracht, om onze onopgeloste psychologie onder een vergrootglas te leggen. Ieder mens zal vroeg of laat tot deze  bereidheid worden uitgenodigd.

 

Er kunnen bepaalde tekst passages zijn geplaatst, welke afkomstig zijn van de website van Kim Michaels website https://ascendedmasterlight.com/

Deze tekst passages zullen voorzien zijn van deze bronvermelding.