'HET NIEUWE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN'

 

'EEN HOGER BEGRIP EN PERSPECTIEF OP ONS MENS-ZIJN EN LEVEN'

U heeft dit platform gevonden en mogelijk met een bewuste reden gezocht of dat er een aanleiding was, welke u hier naar toe heeft geleid.

Hoe dan ook, 'Het Nieuwe Collectieve Bewustzijn' heeft als opzet, om u in gewenning en verbinding te brengen met een andere kijk op ons mensenleven hier op Aarde en wat we daarbij tot nu toe in hoogten als laagten hebben ervaren.

Als we bereid zijn om een moment uit ons geconditioneerde denken te stappen, door met  een neutrale geest de inzichten van de 'Geascendeerde Meesters’ rustig te beschouwen en onze persoonlijke ervaringen daarin te bespiegelen, dan zou uw gewaar en visie op uw leven wel eens een zeer grote verschuiving gaan maken in deze chaotische tijden.

Als gevoelig 'wetende’ en ‘onwetende’ mens, staan we voortdurend blootgesteld aan velerlei onzichtbare krachten en energieen, die ons continue 'afleiden' en weerhouden, om onze ware aard als 'spiritueel lichtwezen' weer te her-inneren en deze te ervaren.

Het Nieuwe Collectieve bewustzijn’, heeft ter doel om bij te dragen aan de geestelijke  ‘ontwaking' van het individu, evenals het verhogen van het collectief bewustzijn van de algehele mensheid. Dit streven is voornamelijk gericht op het transcenderen van onze interne dualistische krachten en onevenwichtigheden, welke we in het dagelijks leven ervaren.

Dit systematisch pad kunnen wij volgen en zal ons leiden van waar wij ons in het huidige bewustzijn bevinden, naar het uitgebreide bewustzijn van de geascendeerde staat. Ook wij kunnen Geascendeerde Meesters worden en daardoor boven ieder menselijk lijden en beperking uitstijgen.

Dit proces mag bezien worden als het innerlijke pad, waarbij wij onze uiterlijke focus op de 'altijd aandacht vragende buitenwereld', naar binnen weten te richten. Zoals Meester Jezus het zo prachtig verwoorde, 'het Koninkrijk bevind zich in u zelve'. 

Deze hogere staat van bewustzijn is de manier waarop wij boven alle persoonlijke problemen en beperkingen uit kunnen stijgen. Het is ook de enige haalbare manier om de planeet Aarde te helpen boven alle door de mens gemaakte problemen uit te stijgen (en alle problemen zijn door de mens veroorzaakt). Dit kan gebeuren, omdat we allemaal deel uitmaken van het collectieve bewustzijn. En wanneer wij ons individueel bewustzijn verhogen, trekken wij het collectief automatisch daarmee omhoog.

Uw gehele leven zal in dit teken gaan staan, als u de impuls van ontwaking ervaart en de steeds sterker wordende drang om uw 'oude kleren' uit te trekken en deze te verbranden.  

 

Wees vrij om u te oriënteren in de rubrieken op dit platform.

 

'Het Energetisch Werkhuis', is onderdeel van 'Het Nieuwe Collectieve Bewustzijn' en biedt u ondersteuning en begeleiding, als uw energie 'uit balans' is en u op constructieve wijze herstel wenst om weer 'in verbindingskracht' te kunnen functioneren in uw persoonlijk leven.

Volg onderstaande weblink wat 'Het Energetisch Werkhuis' u, in uw huidige situatie kan bieden.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/het-energetisch-werkhuis

 

 

Persoonlijke bewustwording & coaching (H.E.W)

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/bloom-coaching

 

Zelf reflectie en spirituele psychologie (H.E.W)

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/bloom-coaching

 

Module sessies om het zelfbewustzijn constructief te verhogen.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/meditaties-module-sessies 

 

 

Inzicht gevende & Bewustwording blogs ~ 2023 / 2024                 

https://thenewcollectiveconsciousness.blogspot.com/2023/08/spirituality-and-spiritual-awareness.html

Lezingen & perspectief op levensthema's

 

Periodiek geleide groepsmeditaties 'online'

 

Websites van de Geascendeerde Meesters, door Kim Michaels

https://ascendedmasteranswers.com/

https://www.agehigherawareness.com/

https://higherawarenesspsychology.com/