Bewustwording - Energie Coach & Spirituele Psychologie

Juist daar, waar de menselijke psychologie en wetenschap niet meer intellectueel kunnen analyseren, treed de geest van spirituele psychologie naar voren, welke ons de essentiële mogelijkheid aanreikt om ons zelfbewustzijn te verhogen. Hierdoor groeien we gestaag naar een hogere staat, waarin we steeds meer onze onevenwichtige, menselijke en aardse aspecten uit ons dagelijkse leven kunnen beschouwen vanuit een ruimer perspectief.

 

Mijn intuïtieve verbinding met de innerlijke bron, is op de een of ander wijze altijd mijn sterke ‘navigatie’ in een leven met vallen en opstaan geweest. Ik leerde vooral dat ‘foute keuzes’ of ‘verkeerde paden’ bewandelen, vanuit een hoger spiritueel perspectief niet bestaat. Doch, dat we wel on-wetende of onbewuste keuzes in ons leven kunnen maken. Want, kiezen wij bewust voor een ‘foute relatie’?, of een ‘niet passend werkberoep’?, een ‘verkeerde keuze voor een operatie’? of zelfs het aantrekken van een ‘ziekte probleem’?

 

Als wij bereid zouden zijn, om ons dagelijks ‘routine leventje’ onder een vergroot glas te leggen en het neutraal kritisch zouden beschouwen, zouden we dan oprecht en eerlijk naar ons zelf kunnen zijn en erkennen, dat we niet het leven leiden wat we zo graag zouden willen leiden? En ligt daar niet juist de sleutel, om de deur naar een hoger kwaliteit niveau van leven te ontsluiten? En dat heeft niets met geld, andere materiële zaken of omstandigheden te maken, dan alléén met het maken van een meer bewuste keuze en mogelijk zelfs, ultieme besluit!

 

Als we ieder eind van de dag, de rust en ruimte zouden creëren voor ons zelf, om de verlopen dag oprecht en kritisch te beschouwen en te reflecteren, daarbij de verbeter punten durven te benoemen en deze gestaag te transcenderen in onze eigen onopgeloste psychologie, dan zouden problemen in onder meer de zorg sectoren aanzienlijk minder tot niet zijn geweest en bestonden er geen lange wachtlijsten bij de geestelijke gezondheidszorg en instellingen voor kinderen en volwassenen.

 

Lieve mensen, uw hogere liefde is de sleutel, om het slot van uw hart weer te ontsluiten… en denk nú alstublieft niet dat uw hart in zoverre al geopend is!… Oprechte liefde, is de geestelijke balsem om onze ‘oude wonden’ te zalven en te genezen. Het betreft de hoogste zuivering en genezing van onze subtiele geesten en lichaam.

 

Max werkt vanuit de volgende thema aspecten:

 

  • Geestelijke ontwaking.

  • Chronische en stress gerelateerde klachten.

  • Identiteit-, psychische- en emotionele klachten

  • Hoog gevoeligheid klachten (kinderen & volwassenen). 

 

  • Trauma klachten (kinderen & volwassenen)

 

  • Relaties & Karma, inzichten en bewustwording. 

 

Alle bovengenoemde aspecten en situaties, welke u op fysiek niveau ervaart, kent zijn oorsprong in een disbalans van uw identiteit-, mentaal- en emotioneel lichaam. In een spiritueel begrip ook wel ‘aura’ of ‘energieveld’ genoemd.

 

Als u contact op neemt en ondersteuning wenst, vindt er voorafgaand altijd een ‘energetische diagnose’ plaats, ter bewustwording van uw klacht. Hierbij is geen enkele voorinformatie benodigd. Max stemt zich intuïtief af op de innerlijke bron en krijgt via een ‘weten’ stroom, die informatie naar voren, welke voor u van essentieel belang is.

 

Mijn verantwoordelijkheid en wijze van werken en overdracht is er op gericht, om u aan te leren, om het ‘Zelf herstel’ proces weer volledig in eigen handen te nemen. Want u bent tenslotte eigen baas over uw energieveld, innerlijke gemoed en fysieke lichaam. Met eenvoudige methoden en handvatten waar u constructief mee leert werken en langzaam in uw leven integreert, ligt het resultaat van dit proces volledig in uw macht. En macht is kracht... en kracht is energie… en energie is veranderbaar en vormbaar, door uw zelf bewuste, creatieve geest.

 

‘Het Energetisch Werkhuis’ (onderdeel van ‘Het Nieuwe Collectieve Bewustzijn’)

https://hetenergetischwerkhuis2021.jouwweb.nl/

 

Bewustwording en inzicht gevende blogs

https://thenewcollectiveconsciousness.blogspot.com/2023/08/spirituality-and-spiritual-awareness.html

 

YouTube kanaal - H.N.C.B

https://youtu.be/QA9t2Hs7scc?si=r_PGyCommM7wW1FY

 

 

‘Alles is energie en gevormd uit energie, doch niets is vaststaand en blijvend, waardoor op ieder gewenst moment het proces omkeerbaar is naar zijn oorspronkelijke staat’