'KINDEREN VAN DE GOUDEN EEUW'

Mei 2023

Kinderen van de Gouden Eeuw’, is de duiding van een gestage overgangsfase, waar de persoonlijke mens, zijn zelfbewustzijn steeds meer weet te verhogen en zijn essentiële waarde durft te leven’.

https://youtu.be/QA9t2Hs7scc  

 

Gewaardeerde medemens,

 

Mijn naam is Max Koster.

Mijn levens perspectief is reeds, dat ons zelfbewustzijn en inzicht kennis geen bezit of eigendom is en feitelijk nooit is geweest en nooit zal zijn. Mijn ervaring is, dat persoonlijke levenservaringen, juist een meerwaarde heeft voor het grote collectieve geheel. De term het ‘collectieve bewustzijn’ vind ik een treffende benaming, omdat dit het algeheel bewustzijnsniveau van ons menszijn weergeeft en waar wij ons als totale mensheid in de evolutie op Aarde begeven.

 

Ons collectief bewustzijn kan alleen maar verder verhogen, als wij de bereidheid en verantwoordelijkheid nemen, om de visie op ons eigen persoonlijk leven geestelijk te verruimen, zodat onze innerlijke gevoelswaarden en principes zich geleidelijk meer kunnen ontsluiten en transcenderen. De videofilm is gemaakt, om als ‘trigger’ te dienen. Daarom wordt het u belangeloos op deze wijze aangereikt ter overweging.

 

Mijn begaandheid met kinderen is niet alleen beroepsmatig, doch altijd groot geweest. ‘Kinderen van de Gouden Eeuw’, dat zijn wij!… en nog veel méér onze eigen kinderen en de kinderen, die wij vanuit een bepaalde maatschappelijke functie of rol begeleiden en waarmee we op velerlei wijze mee samenwerken.

En waarom?

Omdat zij in het algemeen een grotere mate van zelfbewustzijn met zich meedragen vanaf hun geboorte, dan hun ouders. Een grote mate van gevoeligheid, een open geest, een sterke intuitiviteit en creatieve drang. Kwaliteiten die zich al vroeg in hun jonge levens kunnen openbaren. Tegelijkertijd is dit ook direct hun ‘valkuil’ op Aarde, omdat de actuele wereld toestand en veranderende maatschappij nog niet is ingericht, om zich op deze gevoelige wezentjes af te stemmen en te begeleiden. Wij herkennen dit vanuit onze eigen kind-zijn ervaringen en krijgen het hedendaags terug gespiegeld door hen, in de sectoren waarin wij werkzaam zijn.  

 

Voel u vrij om het aangereikte inzicht en videoboodschap te overwegen en naar gevoel te delen. 

 

Gericht aan:

Management, directie en teams van basis- en speciaal onderwijs, alle vormen van hulp verleen instellingen ten behoeve van kinderen, als Jeugdzorg en GGZ, Kinderopvang en Naschoolse opvang en meer holistische onderwijs vormen. Politiek, Media en Wetenschap.

Contact, Informatie & Consultatie:

U kunt contact opnemen voor informatie en vrijblijvende consultatie – ondersteuning op uw situatie, waarin u een ruimer perspectief wenst op het proces van een veranderende visie en beleid die u wilt doorvoeren.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

 

Mijn hartegroet,

Max Koster