'KINDEREN VAN DE GOUDEN EEUW'

Mei 2023

Kinderen van de Gouden Eeuw’, is de duiding van een gestage overgangsfase, waar de persoonlijke mens, zijn zelfbewustzijn steeds meer weet te verhogen en zijn essentiële waarde durft te leven’.

https://youtu.be/QA9t2Hs7scc  

 

Gewaardeerde medemens,

 

Mijn naam is Max Koster.

Mijn levens perspectief is reeds, dat ons zelfbewustzijn en inzicht kennis geen bezit of eigendom is en feitelijk nooit is geweest en nooit zal zijn. Mijn ervaring is, dat persoonlijke levenservaringen juist een meerwaarde kunnen hebben voor het grote collectieve geheel. De term het ‘collectieve bewustzijn’ vind ik een treffende benaming, omdat dit ons algehele niveau van essentiële menselijkheid spiegelt en waar wij als mensheid staan in onze evolutie op Aarde.

 

Ons collectief bewustzijn kan alleen maar verder verschuiven, als wij de bereidheid en verantwoordelijkheid nemen, om de visie op ons eigen persoonlijk leven te verruimen, zodat onze innerlijke gevoelswaarden en principes zich geleidelijk meer kunnen ontsluiten en verhogen. De videofilm is alleen maar gemaakt, om als ‘trigger’ te dienen. Daarom wordt het u op deze wijze belangeloos aangereikt.

 

Mijn begaandheid met kinderen is altijd beroepsmatig groot geweest. ‘Kinderen van de Gouden Eeuw’, dat zijn wij!… en nog veel méér onze eigen kinderen en de kinderen, die wij begeleiden en waarmee we op velerlei wijze mee samenwerken. En waarom? Omdat zij vaak in het algemeen, een grotere mate van zelfbewustzijn in zich dragen, dan hun ouders. Méér gevoelig, een méér open geest, een sterke intuitiviteit en creatieve drang. Kwaliteiten die zich al vroeg in hun jonge levens openbaren. Tegelijkertijd is dit ook direct hun ‘valkuil’ op Aarde, omdat de huidige, veranderende ‘wereld maatschappij’, nog niet op deze gevoelige wezentjes zijn afgestemd en ingericht. Wij herkennen het vanuit onze eigen kind ervaringen en krijgen het hedendaags terug gespiegeld door hen, in de sectoren waar wij een of andere ‘rol’ hebben en in werkzaam zijn.

 

Voel u vrij om het aangereikte inzicht en videoboodschap te overwegen, in wat u er verder mee kunt en wilt binnen uw sector, functie en mogelijkheden.

 

Gericht aan:

Management, directie en teams van basis- en speciaal onderwijs, alle vormen van hulp verleen instellingen ten behoeve van kinderen, als Jeugdzorg en GGZ, Kinderopvang en Naschoolse opvang en meer holistische onderwijs vormen. Politiek, Media en Wetenschap.

 

Contact, Informatie & Consultatie:

U kunt contact opnemen voor informatie en vrijblijvende consultatie – ondersteuning op uw situatie, waarin u een ruimer perspectief wenst op het proces van een veranderende visie en beleid die u wilt doorvoeren.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

 

Mijn hartegroet,

Max Koster