LEVERINGSVOORWAARDEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN H.N.C.B 

 

ALGEMEEN

ALLE ENERGETISCHE BEHANDELINGEN, ALS DE WEKELIJKSE ‘INZICHT EN MEDITATIE-HELING SESSIES, WERKEN COMPLEMENTAIRE EN AANVULLEND OP BESTAANDE EN LOPENDE REGULIERE- ALS ALTERNATIEVE BEHANDELINGEN. HET BETREFT DUSGÉÉN VERVANGING VAN UW REGULIERE BEHANDELING VIA UW HUISARTS OF SPECIALIST. RAADPLEEG EN OVERLEGT U DAAROM ALTIJD EERST MET UW HUISARTS OF SPECIALIST ALS U KLACHTPROBLEMEN HEEFT, ALVORENS EEN AFSPRAAK TE MAKEN MET H.E.W.

 

DE BEHANDELAAR VERPLICHT ZICH VOORAFGAAND AAN HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK, DE CLIËNT CORRECT DOOR TE VERWIJZEN NAAR EEN ARTS OF SPECIALIST, INDIEN DE BEHANDELING-HELING NIET GEËIGEND EN /OF TOEREIKEND IS.

DE BEHANDELAAR AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID, ALS BLIJKT DAT DE CLIËNT ONVERANTWOORDELIJK HANDELT, DAN WEL MEDISCHE OF ANDERE VOOR DE BEHANDELING, BELANGWEKKENDE INFORMATIE HEEFT VERZWEGEN, ACHTERGEHOUDEN OF NAGELATEN, ZOALS EERDER IN HIERBOVEN BESCHREVEN SITUATIES IS VERMELD.

VOLGT U DE INSTRUCTIES OP DE WEBSITE VAN H.E.W VOOR OPTIMALE ONDERSTEUNING VAN UW TRANSFORMATIE PROCES EN EVENTUEEL AANGEREIKTE, GEDOCUMENTEERDE HANDVATTEN EN OEFENINGEN. DAARNAAST KUNT U ALTIJD VIA E-MAILBERICHT VRAGEN STELLEN OVER UW GENOTEN BEHANDELING-HELING.

 

IEDERE BEHANDELING-HELING AFSPRAAK STAAT OP ZICHZELF EN KAN TE ALLEN TIJDE WORDEN GEVOLGD DOOR EEN TWEEDE AFSPRAAK. HOUDT REKENING, DAT ER VIER TOT VIJF WEKEN TUSSEN TWEE BEHANDELINGEN NODIG IS, IN VERBAND MET DE ENERGETISCH INTEGRERENDE DOORWERKING.

DE BEHANDELAAR KENT GEHEIMHOUDING TEN AANZIEN VAN DOOR DE CLIËNT VERSTREKTE PERSOONLIJKE- ALS ZAKELIJKE GEGEVENS (M.U.V. DE GEGEVENS DIE NODIG ZIJN VOOR HET OPMAKEN VAN EEN FACTUUR).

 

TELEFONISCHE GESPREKSCONSULTEN / MODULE SESSIES / PROCES BEGELEIDING

DE CLIËNT VERPLICHT ZICH EEN TELEFONISCH CONSULT AFSPRAAK TIJDIG AF TE ZEGGEN (UITERLIJK 24 UUR VAN TEVOREN), OM MOGELIJK IN REKENING TE BRENGEN KOSTEN TE VOORKOMEN. DE AFZEGGING (BINNEN 24 UUR) HOUDT IN, DAT DE CLIËNT TEGELIJKERTIJD MET DE AFZEGGING, EEN HERNIEUWDE AFSPRAAK MAAKT MET VOORGESTELDE DATUM.

 

BIJ DEFINITIEVE AFZEGGING VOLGEN ER KOSTEN. DEZE BEDRAGEN 50% VAN HET VOLLEDIGE CONSULT BEDRAG EN WORDT MIDDELS FACTUUR NAAR U TOEGEZONDEN.

 

VOOR REEDS BETAALDE, STARTENDE OF GAANDE TRAJECTEN ‘PROCES BEGELEIDING’ EN ‘MODULE SESSIES’, GELDT HETZELFDE ALS BOVENSTAANDE, MET DIEN VERSCHIL, DAT ER GEEN RESTITUTIE VOLGT. (M.U.V CALAMITEITEN, ALS LANGDURIGE ZIEKTE, OVERLIJDEN,..)

 

VOOR ‘MODULE SESSIES’ GELDT, DAT MEN ZICH OPNIEUW KAN INSCHRIJVEN VOOR EEN EERSTVOLGENDE AANGEBODEN MOGELIJKHEID.ENERGETISCHE BEHANDELINGEN IN PRAKTIJK H.E.W  EN  HELING 'OP AFSTAND'

DE CLIËNT VERPLICHT ZICH EEN PERSOONLIJK CONSULT AFSPRAAK OF BEHANDELINGEN, TIJDIG AF TE ZEGGEN (UITERLIJK 24 UUR VAN TEVOREN), OM MOGELIJK IN REKENING TE BRENGEN KOSTEN TE VOORKOMEN. DE AFZEGGING (BINNEN 24 UUR) HOUDT IN, DAT DE CLIËNT TEGELIJKERTIJD MET DE AFZEGGING, EEN HERNIEUWDE AFSPRAAK MAAKT MET VOORGESTELDE DATUM.

 

BIJ DEFINITIEVE AFZEGGING VOLGEN ER KOSTEN. DEZE BEDRAGEN 50% VAN HET VOLLEDIGE CONSULT BEDRAG EN WORDT MIDDELS FACTUUR NAAR U TOEGEZONDEN.

 

ALS DATUM EN TIJDSTIP VAN ANNULERING, WORDT DE DATUM GEHANTEERD WAAROP H.E.W UITSLUITEND VIA TELEFOON OF E-MAILBERICHT HAAR ANNULERING ONTVANGT.KLACHTENPROCEDURE

HEEFT U EEN KLACHT OF MELDING VAN ONTEVREDENHEID, GEEF DIT DAN ALTIJD AAN. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER DE DIENSTVERLENING VAN H.E.W, DAN KUNT U DIT VIA EEN E-MAILBERICHT OF CONTACT FORMULIER KENBAAR MAKEN. iK ZAL DAN SPOEDIG CONTACT MET U OPNEMEN, OM DIT MET U TE BESPREKEN. INDIEN VAN TOEPASSING, WORDEN U BINNEN REËLE MOGELIJKHEDEN OPLOSSINGEN AANGEREIKT.