MEESTERLIJKE INZICHTEN MODULE SESSIES

'MEESTERLIJKE INZICHTEN MODULE SESSIES'                                                                               LIVE SESSIES VIA ZOOM

Deze module sessies zijn ontstaan, vanuit de voorheen wekelijkse 'Collectieve bewustzijn, inzicht en meditaties'. 

Het is bedoeld voor diegene, welke op een meer constructieve en gerichte wijze, de aanreikingen en inzichten van de 'Geascendeerde Meesters' willen ervaren, toepassen en internaliseren in hun menselijke-, maatschappelijke- als spirituele groei.

Onze spirituele pad, ook wel 'de weg van Christusschap' genaamd door de Ascentie Meesters, betreft een innerlijk, opgaande pad, waarin wij steeds worden uitgenodigd, om onze ervaringen te evalueren en transcenderen, zodat ons zelfbewustzijn steeds naar een hoger niveau verschuift. Het uiteindelijk doel, is onze ascentie bereiken en te voltooien als ziel op Aarde.  

Op positieve, luchtige wijze met enige humor, zullen wij op interactieve wijze, onze eigen 'persoonlijkheid' gaan leren belichten en ontleden, evenals het doorgronden van het dualiteits- bewustzijn en geïntegreerde, verborgen programma's van de 'gevallen wezens' (krachten met een lager bewustzijn) in deze fysieke, materiële wereld en de drie hogere octaven.

Door onze eigen psychologie te leren doorgronden (persoonlijkheid - ego - collectieve bewustzijn), zal de innerlijke kracht van het Christusbewustzijn zich langzaam maar zeker gaan ontvouwen en openbaren. Daar wij 'uit God' geboren zijn, 'geschapen naar zijn evenbeeld', bezitten wij hetzelfde Goddelijke potentieel en eigenschappen, naar gelang onze bewustzijnskracht groeit, om mede te creëren in het allerhoogste plan voor de planeet Moeder Aarde.  

Elke module sessie staat op zichzelf en heeft 2 tot 3 thema onderwerpen, wat betekent dat u naar behoefte, doch ook constructief de modules kunt bijwonen. De sessies omvatten onder meer korte intro lezingen/inzichten, interacties, oproepen, handvatten, visualisatie methoden en meditatie-heling momenten. Tussendoor zijn er korte pauze momenten, om de intensiteit even te laten indalen.

De modules vinden twee keer per maand en in kleine groepjes van 3 tot maximaal 4 personen plaats, op een nader te bepalen dag (bijvoorbeeld een Zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur.        De kosten van twee modules en een persoonlijke sessie van 30 minuten, bedragen € 60,-. 

De vastgestelde data voor het jaar 2022/2023, vind u in de rubriek ‘Agenda’.

 

Ieder module sessie bevat:

 

 • Een introductie / thema en onderwerpen.

 • Een korte bespreking, interactie over de ervaring(en) van vorige module sessie.

 • Meditatie ~ momenten.

 • Spirituele tools en visualisatie methoden.

 • Pauze momenten.

 • Oproepen en decreten

 • Bewust werken in het collectieve bewustzijnsveld.

 • Interactie – vraag en inzicht.

 

In deze module sessies, zullen onder meer worden belicht:

 • Het transcenderen van overtuigingen, programma's, concepten, identiteit en emoties.

 • Het ontwikkelen van Zelf liefde.

 • Het overstijgen van uw huidige zelfbeeld, -zelfgevoel en beeld van de wereld.

 • Uw kwaliteiten aan bod laten komen.

 • Uw directe omgeving is een kosmische spiegel.

 • Uw persoonlijke rol en zielsbijdrage op Aarde gaan zien.

 • Definiëren van 'veiligheid' en uzelf beschermen.

 • Uw hogere waarden en principes gaan leven.

 • Alles is energie, 'de wet van de kosmische aantrekking', is feilloos en géén toeval.

 • Van on-macht naar verbinding met uw hogere wezen kracht.

 • Bewust worden van uw lager bewustzijn, lagere energie vibraties, 'gevallen wezens', entiteiten, demonen en antichrist krachten.

 • Een voorbeeld, een wegwijzer zijn voor anderen.

 • De kracht van saamhorigheid en eenheid.                   

 • Het dualiteitsbewustzijn en hoe deze te overstijgen op ons spirituele pad.

 

Voel u vrij en uitgenodigd, om ook uw vraag, situatie of thema in te brengen en              te laten belichten.

Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden via e-mail:

info@hetnieuwecollectievebewustzijn.nl

*Na uw aanmelding ontvangt u twee dagen voor aanvang de Zoomlink met        aanvullende informatie.

 

Het Energetisch Werkhuis

Klimmenderstraat 25

6343AA Klimmen

 

Mobiel: 06 3420 4646

E-mail: info@hetnieuwecollectievebewustzijn.nl

Website: https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/