INZICHTEN & BOODSCHAPPEN

'

Klimmen, 1 oktober 2021

‘VAN CONTROLE NAAR OVERGAVE’... VAN OVERLEVEN NAAR LEVEN’...

 

Het mechanisme van ‘overleven’ zit diepgeworteld in het onderbewustzijn van de mens.

Om het wat specifieker te duiden, in de psyche van de mens (onbewuste denkgeest) verankerd.

Zijn levenshouding en mentaliteit, zijn de gevolgen van trauma ervaringen en ontwikkelingen in vorige en mogelijk ook weer in dit leven, welke niet op liefde is gebaseerd.  

De kernoorzaak ‘Angst’ ligt hieraan ten grondslag, angst, welke wij op ieder ervaringsmoment  in ons dagelijks leven in meer of mindere mate kunnen projecteren. Het probleem is nú, dat wij hier helemaal niet meer van bewust zijn, omdat dit een gewoonte is geworden, een automatisme, een onbewuste leefhouding, waarin wij ons afgescheiden voelen van onze hogere zelf verbinding, hart, intuïtie, de bron, God, om het maar een naampje te geven...   

Het wordt ons nog meer bemoeilijkt, daar onze directe omgeving, de wetenschap, de overheid, financiële-, sociale-, zorginstellingen en het bedrijfsleven, ons niet uitdagen om tot een andere wijze van denken, voelen, reageren en handelen te komen, welke onze onopgeloste, menselijke psychologie transcendeert! 

Doch, u bent verantwoordelijk voor uw zelf!

Wilt u het gevoel weer ervaren en herinneren, van hoe het ook weer was?...

Wilt u de impuls weer voelen en herinneren, van wat u hier ook alweer op 

Aarde te doen hebt?...

Draagt u ook bij, om het collectief bewustzijn van de mensheid te verhogen? 

Iedere Donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur

INZICHTEN - MEDITATIE - HELING SESSIES, LIVE VIA ZOOM (KOSTELOOS)

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/donderdag-cb-meditatie-heling-sessies

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 6 oktober 2021

‘HET NIEUWE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN’

 

Als je weet, waar je vandaan komt…

Als je weet, wat je hier te doen hebt…

Als je weet, waar je hierna heen gaat…

 

Leef je niet meer in twee-strijd… maar in één-heid…

 

God is vader… God is moeder…

De één nooit zonder de ander…

Wij zien God, in elkaar... 

                    

Draagt u ook bij, om het collectief bewustzijn van de mensheid te verhogen? 

Iedere Donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur

 

INZICHTEN - MEDITATIE - HELING SESSIES, LIVE VIA ZOOM (KOSTELOOS)

 

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/donderdag-cb-meditatie-heling-sessies


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klimmen, 18 oktober 2021

‘HET GEVOEL IN EEN ‘VOGELKOOI BEWUSTZIJNSSTAAT TE VERKEREN’

De pandemie perikelen hebben veel aspecten van ‘ons menszijn’ doen blootleggen. 

On-zekerheid en het gevoel van on-macht, geeft innerlijke on-vrede als gevolg.

Bent u nú wel bereid, om aspecten onder ogen te zien en uw huidige staat van 

bewustzijn een  niveau te verhogen?  

Ter overweging:

In een kort gesprek van 15 minuten, reik ik u kosteloos een ruimer inzicht aan, van wat u momenteel niet kunt zien, waardoor u verder kunt in uw bewustzijnsgroei (anders kijken naar uw gemoedstoestand en omstandigheden, om daarin andere keuzes te maken) 

Verzoek via een privébericht

Ter overweging:                                                                                                                    

Draagt u ook bij, om het collectief bewustzijn van de mensheid te verhogen?                        

Iedere Donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur (kosteloos)

INZICHTEN - MEDITATIE - HELING SESSIES, LIVE VIA ZOOM

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/donderdag-cb-meditatie-heling-sessies


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 29 oktober 2021

EEN ANDER PERSPECTIEF EN BENADERING, OP DE HUIDIGE ‘PANDEMIE CRISIS’ 

EN WELKE UITDAGING EN KANS DIT BIEDT, VOOR ‘DE MENS IN CRISIS’!

Wat ‘mist’ de gecultiveerde mens, in zijn dagelijks, overvol en gestreste leven?

De individuele, als gehele mensheid, bevinden zich momenteel in een grote chaotische, energie verslindende cluster, waarin gedachten en gevoelens van onzekerheid en ontevredenheid, in meer of mindere mate overheerst.   

Als je een gemiddelde mens, de geijkte doorsnee vraag zou stellen, dan zegt hij, het gaat heel goed met mij hoor! Maar ‘onderhuids' broeit en zeurt er iets heel dieps in de mens, waar hij zijn vinger maar niet op gelegd kan krijgen. De wetenschap, de overheid, de media, zijn eigen geloof en overtuigingen, waar hij zijn hele leven aan heeft vastgeklampt, dragen niet meer bij, om deze innerlijke onrust in zijn psyche en gevoel weg te nemen. 

Dit is vooral te merken aan de manier, hoe de hedendaagse mens kijkt en psychisch en emotioneel reageert op de wereld, zijn medemens, zijn partner en kinderen, collega's, familie en vrienden, maar eveneens op situaties en besluiten, waar hij geen enkele invloed op heeft. 

De mens denkt en uit zich verbitterd en oordelend naar zijn omgeving, of geeft ongenuanceerd zijn mening op social media platforms, zonder daadwerkelijk te beseffen, wat voor kettingreactie dit weer teweeg brengt. 

De pandemie crisis, heeft de afgelopen anderhalf jaar veel onopgeloste aspecten in de psyche van de mens getriggerd en blootgelegd. De crisis is hier uiteraard nooit de oorzaak van geweest, daar de mens zelf zelden tot nooit tijd heeft en bereid is, om tot rust te komen en op neutrale, doch kritische wijze zichzelf te belichten, middels een regelmatige zelfdialoog en zelfreflectie. Neen, hij weigert om naar zichzelf te kijken en uit zijn onvrede liever op de buitenwereld!

Zolang de mens zich klampt aan dit traditionele levensbeeld en het ‘huisje, boompje, beestje concept’ beschouwt, als zijn hoogste potentieel en levensdoel op Aarde, zal hij nooit in rust en vrede leven met zichzelf. Onwetendheid is zeker één aspect, daar zijn ouders vaak niet het voorbeeld konden zijn, vanuit hun eigen beperkte opvoedingswaarden. Doch, daarop hardnekkig blijven voortborduren en ploeteren, is als je kop in het zand blijven steken, wat zal leiden tot een bepaald gevolg. 

De tijd is nú, dat de mens op gaat staan, zijn verantwoordelijkheid neemt en een oprecht en constructief gesprek met zichzelf aangaat, waarin hij niet meer met de vinger wijst naar anderen, maar deze legt op de zere plek, waarom hij zo ontevreden is met zichzelf en hij nog in angst, pijn en verdriet leeft. 

Om begrijpen, tolerantie en saamhorigheid in een vernieuwende wereldmaatschappij te kunnen laten ontstaan, zal de individuele mens eerst zijn zelfgevoel en zelfbeeld moeten veranderen, zijn onopgeloste psychologie onder de loep moeten nemen en blokkerende, onderdrukte  emoties weer vrij te laten stromen, om zijn impasse van onvrede te doorbreken. 

Op authentieke wijze, reikt ‘Het Nieuwe Collectieve Bewustzijn’ iedere Donderdagavond kosteloos, inzichten, meditaties en heling aan via live Zoom sessies. Dit is ter verhoging en verruiming van het bewustzijn van de individuele mens, als het collectieve bewustzijn van de algehele mensheid.

Indien de mens, de verantwoordelijkheid voor zichzelf gaat nemen, zal hij stap voor stap zijn leven weer in handen nemen en het gaan leiden naar een hogere gemoedstoestand en meer intensiteit.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/donderdag-cb-meditatie-heling-sessies

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 10 november 2021

‘NEUTRALITEIT’

IK BEN niet vóór... IK BEN niet tegen... IK VERBLIJF in neutraliteit, daar ik in deze gemoedstoestand, het meest berusting en vrede van mijn HOGERE ZELF ervaar, in de tijdelijke rol en aanwezigheid hier op Aarde. 

Vanuit deze staat van bewustzijn, neem ik mijn dagelijkse ervaringen het meest optimaal waar… waardoor mijn HOGER WEZEN, méér door mij heen kan stromen… en uitreiken, waar de wereld WERKELIJK behoefte aan heeft.Draagt u ook bij, om het collectief bewustzijn van de mensheid te verhogen? 

 

INZICHTEN - MEDITATIE - HELING SESSIES, LIVE VIA ZOOM (KOSTELOOS)

Iedere Donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/donderdag-cb-meditatie-heling-sessies

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 17 november 2021

Mattheüs 15:14

‘LAAT HEN VAREN; ZIJ ZIJN DE BLINDE LEIDSLIEDEN DER BLINDEN’. INDIEN NU DE BLINDE DEN BLINDE LEIDT, ZO ZULLEN ZIJ BEIDEN IN DE GRACHT VALLEN’

EEN MOOIE ‘GEESTELIJKE EYE’ OPENER!... EN HOEVEEL MÉÉR WAARDE EN 

KRACHT BEVAT DEZE ESSAY NOG STEEDS, NA RUIM 2000 GELEDEN, IN HET 

HUIDIGE JAAR 2021.

WIE VOLG JIJ?

Draagt U Ook Bij, Om Het Collectief Bewustzijn Van De Mensheid Te Verhogen? 

 

INZICHTEN - MEDITATIE - HELING SESSIES, LIVE VIA ZOOM (KOSTELOOS)

Iedere Donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur

 

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/donderdag-cb-meditatie-heling-sessies

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 29 november 2021

MENSEN MET 'CHRONISCHE' AANDOENINGEN, ‘stress’ gerelateerde klachten, 'Covid' herstellende of 'dragende' (inactief besmet)

Lieve mensen, 'Chronisch' betekent niet, ongeneesbaar!  Maar het zegt iets over uw huidige psychologie, de wijze van uw jarenlange levenshouding en mentaliteit door een bepaalde kijk op uzelf, uw leven en de wereld. 

-Uw geest weer openen, open levenshouding.

-Uw paradigma over het leven verschuiven.

-Bereidheid om te leren zien, wat u nu niet ziet.

-Levensenergie vrijelijk door uw lichamen laten stromen.

INZICHT - MEDITATIE - ACTIVATIE en OPTIMALISATIE                                                                      van uw natuurlijk zelfherstellend vermogen en immuniteit.  

ELKE DONDERDAG VAN 19:30 TOT 20:30 UUR (KOSTELOOS)                                                          LIVE SESSIE VIA ZOOM (anoniem - géén interactie en video)

Note:                                                                                                                                                              De Inzicht - Meditatie - Activatie heling, werkt complementaire en aanvullend op uw lopende, reguliere behandelvorm(en) van uw specialist. 

Een energetisch behandelaar, betreft géén vervanger van uw reguliere huisarts en/of specialist. Raadpleeg en overlegt u daarom altijd eerst met uw huisarts of specialist als u klachten problemen heeft, alvorens u deelneemt.

Aanmelden via privebericht op Facebook.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 4 december 2021

OPROEP - REMINDER (DINSDAG 7 DECEMBER

MENSEN MET 'CHRONISCHE' AANDOENINGEN, ‘stress’ gerelateerde klachten, 'Covid' herstellende of 'dragende' (inactief besmet)

 

Lieve mensen, 'Chronisch' betekent niet, ongeneesbaar!  Maar het zegt iets over uw huidige psychologie, de wijze van uw jarenlange levenshouding en mentaliteit door een bepaalde kijk op uzelf, uw leven en de wereld. 

 

-Uw geest weer openen, open levenshouding.

-Uw paradigma over het leven verschuiven.

-Bereidheid om te leren zien, wat u nu niet ziet.

-Levensenergie vrijelijk door uw lichamen laten stromen.

 

INZICHT - MEDITATIE - ACTIVATIE en OPTIMALISATIE                                                                       van uw natuurlijk zelfherstellend vermogen en immuniteit.  

 

VOOR DINSDAG 7 DECEMBER VAN 19:30 TOT 20:30 UUR (KOSTELOOS)                                      ÉÉRSTE INTRODUCTIE LIVE SESSIE VIA ZOOM (vrije keus, anoniem of met audio/video.   

 

Note:                                                                                                                                                              De Inzicht - Meditatie - Activatie heling, werkt complementaire en aanvullend op uw lopende, reguliere behandelvorm(en) van uw specialist. 

Een energetisch behandelaar, betreft géén vervanger van uw reguliere huisarts en/of specialist. Raadpleeg en overlegt u daarom altijd eerst met uw huisarts of specialist als u klachten problemen heeft, alvorens u deelneemt.

 

Aanmelden via privebericht op Facebook.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 23 december 2021

'SPREEKUUR OP VERZOEK' (kosteloos)

MENSEN MET 'CHRONISCHE' AANDOENINGEN, ‘Stress en ‘Covid’ gerelateerde klachten, herstellende en 'dragende' (inactief besmet)Lieve mensen, 'chronisch' betekent niet automatisch, ‘blijvend’ of ‘niet geneesbaar!’

 

Het geeft juist de oplossing aan, dat uw natuurlijk, zelfherstellend vermogen onvoldoende tot niet functioneert. En om dit weer in werking te laten treden, zult u een grondig zelfonderzoek moeten gaan starten, vanuit welke levenshouding en mentaliteit u jarenlang heeft geleefd. Door deze bepaalde kijk op uzelf, uw leven en medemens en de wereld te verschuiven, zal uw ‘destructieve’ geestelijke houding naar u zelf toe veranderen.

 

De levensstroom (hogere energie vibraties), ofwel uw intuïtieve verbinding is gaan stagneren in uw energieveld (vier lagere lichamen, meridianen en chakra's). De kwaliteit van de energiestroom is verlaagd, waardoor uw lichamelijk, zelfherstellend vermogen onvoldoende tot niet kan functioneren, met gevolg, 'chronische klachten en aandoeningen'.

 

Het gevolg hiervan, noemt de materiële wetenschap (medici) dus 'chronisch'. U weet inmiddels, dat al uw diagnoses waren gebaseerd, vanuit een beperkte, materiële waarneming en zij niet verder kunnen reiken dan hun gevoel. Zij zijn nog steeds niet bereid, om u als 'totaal mens' te zien, met een stoffelijk lichaam, psyche (geest) en ziel (hoger wezen). En laten uw klachten nu juist zijn ontstaan, vanuit een disbalans in uw psyche.

 

-Uw geest weer leren openen, open levenshouding.

-Uw paradigma over het leven verschuiven.

-Bereidheid om te leren zien, wat u nu niet kan zien.

-Levensenergie weer vrijelijk door uw lichamen laten stromen.

 

INZICHT - MEDITATIE - ACTIVATIE en OPTIMALISATIE van uw natuurlijk zelfherstellend vermogen en immuniteit.

 

Aanmelden voor een kosteloze ‘energetische diagnose’ op uw ’chronisch klacht’, graag via een privébericht op Facebook of via onderstaande

 

link:https://www.hetenergetischwerkhuis2021.nl/contact-en-route

Note: De Inzicht - Meditatie - Activatie heling werkt complementaire en aanvullend op uw lopende, reguliere behandelvorm(en) van uw specialist.

Een energetisch behandelaar, betreft géén vervanger van uw reguliere huisarts en/of specialist. Raadpleeg en overlegt u daarom altijd eerst met uw huisarts of specialist als u klachten problemen heeft, alvorens u deelneemt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 24 december 2021

‘NEUTRALITEIT’

IK BEN niet vóór... IK BEN niet tegen... IK VERBLIJF in neutraliteit, daar ik in deze gemoedstoestand, het meest berusting en vrede van mijn HOGERE ZELF ervaar, in de tijdelijke rol en aanwezigheid hier op Aarde.

Vanuit deze staat van bewustzijn, neem ik mijn dagelijkse ervaringen het meest optimaal waar… waardoor mijn HOGER WEZEN, méér door mij heen kan stromen… en uitreiken, waar de wereld WERKELIJK behoefte aan heeft.

Draagt u ook bij, om het collectief bewustzijn van de mensheid te verhogen?

Iedere Donderdagavond van 19:30 tot 20:30 uur

INZICHTEN - MEDITATIE - HELING SESSIES, LIVE VIA ZOOM (KOSTELOOS)

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/donderdag...

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 24 december 2021

‘Een gedachte, ter overweging van één speciaal iemand!’

 

Kerstavond, 24 december 2021, de vooravond van een ongekende Revolutie!

Wij staan er niet dagelijks bij stil... en we zijn er ook niet bewust van!...

Ja, natuurlijk staan wij er wél bij stil, maar alleen dan, als het ons uitkomt of, als diegene, op zijn unieke wijze in opstand komt… en deze zal ‘in opstand’ gaan komen!

De mensheid is verward, de wereldmaatschappij en zijn systemen zijn in chaos!

Een veelheid aan visies en meningen, oordelen en emoties, bevestigen alleen maar de verdeeldheid, waarin de mensheid psychologisch gevangen zit... en in een wurggreep wordt vastgehouden!

En dit machtsspel van ‘de elite’, zet zich maar voort en voort... Zij denken, dat zij de Aarde bezitten en de mensheid kunnen controleren… en zich met haar grondstoffen en geld vermeerderingspraktijken kunnen blijven manipuleren en verrijken... ten koste van hun medemens.

Zij, zij zijn degenen, die de mensheid constant trachten te misleiden, door het creëren van crisissen, chaos en verdeeldheid... om de mens in hun greep te houden en te gebruiken als slaven… ‘De blinden der blinde leidslieden’… wilt u deze gezegde, van ruim 2000 jaar geleden, anno 2021, nog steeds ontkennen, lieve mensen?

Ja, wij worden gebruikt als on-wetende slaven, welke dagelijks via leen-, rente- en belasting constructies en systemen, subtiel, doch zeer berekenend worden leeggeroofd.

Maar ook wij... spelen dit spel in een bepaalde rol mee!… door met zijn allen, de Aarde alleen maar eenzijdig te blijven gebruiken, te consumeren, van zijn schatten leeg te roven, te vervuilen en misbruiken!

De Aarde en haar wezen Era, is evenals de mens, een levend organisme met een bezield bewustzijn. Onze ziel draagt deze wetenschap in zich, maar de gecultiveerde mens (lees: gemanipuleerd), is vergeten, wat zijn werkelijke waarde en bestemmingsplan is, hier op Aarde.

Kunt u zich werkelijk niet meer herinneren, dat de Aarde een tijdelijke verblijfplek is, waar wij tijdelijk zijn uitgenodigd, om als gast te mogen vertoeven in deze fysieke, materiële toestand. Waarbij wij de kans krijgen, de ervaring op te doen, om ons unieke, Goddelijke bestemmingsplan te mogen ontvouwen en deze bewust te gaan manifesteren?

De planeet Aarde gedoogd!… maar voor hoe lang nog?... Het probleem is niet de Aarde, het probleem is zeker niet de klimaatverandering, wat ons maar steeds wordt voorgehouden. Neen hoor, niets van dit alles… het betreffen uw eigen psychische ketens en paradigma’s van ‘de machtselite’, waaraan u zich vasthoud, waardoor u niet in staat bent om ruimer te kunnen waarnemen, waar het leven werkelijke over gaat.

Gelukkig!,… eindelijk, de mensheid begint meer en meer te ontwaken… hij begint weer iets diep van binnen te voelen… maar ja, hij twijfelt nog… want hij durft zeker nog niet blind te vertrouwen, op dit nieuwe, ontluikende gevoel!… Heel bijzonder, dat deze subtiele energie vibratie tijdens dit schrijven vrij komt!

Laten wij vanavond en dezer dagen, Moeder Aarde, haar ziel en geest in een diepere overweging omarmen... en haar onvoorwaardelijk gedogen, in één saamhorige gedachte vibratie van dankbaarheid, dat zij iedere dag in koestering voor ons zorgt en als een liefdevolle moeder over ons waakt... en vergeving, hoe onbewust wij tot nu toe met haar zijn omgegaan.

Geascendeerde Meester Moeder Maria, via MK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 5 januari 2022

 

‘EEN AANREIKING TER OVERWEGING:                                                                                                   DE MENS WORDT EEN ANDERE OPTIE EN ALTERNATIEF ONTHOUDEN!’... WAAROM?   

‘VOOR EEN MEER OPEN EN ONTVANKELIJKE GEEST’

Het is ongelooflijk wat de wetenschap door constante doorontwikkeling op technologisch  vlak heeft bereikt en toepasbaar heeft gemaakt in onze materiële wereld. En tot welk groot contrast verhoudt zich dit, als we het vergelijk mogen maken tot de fysieke, medische wetenschap?

Een kleine groep wetenschappers (waardoor ook de onwetende politiek), zit gevangen in een catch-22. Men blijft hangen op een bepaald niveau van bewustzijn, waardoor men niet in staat is, om anders te denken en ruimer waar te nemen.  

Om uit deze 'pandemie gekte' (lees: op angst gebaseerde illusies), te komen en deze staat van bewustzijn in de psyche te doorbreken, is een opwaartse verschuiving in het bewustzijn noodzakelijk, om met een meer ontvankelijke geest open te staan voor nieuwe ideeën en zienswijzen.

‘Tunnelvisie’                                                                                                    

De huidige visie op de pandemie, het vaccinatiebeleid en alle maatregelen, hieruit voortvloeiend, wordt dus uitgevoerd en gevoed vanuit deze eenpuntige visie (onwetendheid, angst). De beperkende gedachte van autoriteiten, dat er géén enkele andere optie of alternatief is voor de mensheid, is eenvoudigweg blind en arrogant te noemen! (vanuit een ruimer perspectief bezien, heeft dit een duidelijke oorzaak, maar niet relevant voor nu).  

Een doorbraak kan alleen ontstaan, als er een afstemming plaatsvindt, waarin  diversiteit met elkaar weet te verbinden, waaruit concrete, structurele oplossingen zullen voortkomen op basis van hogere principes en waarden. Zoals Albert Einsteins, tweede hoofdwet van de thermodynamica,  relativiteitstheorie en Kwantumfysica door Max Planck. 

 

‘Angst heeft een lage energie frequentie’

Een ruimere visie over het geheel is, dat de meest geïnfecteerden, zieken en actief besmetten, in meer of mindere mate een disbalans ervaren in hun psychologie (trauma, onbewuste angsten en niet doorleefde emoties, vaak vanuit hun kindertijd) Juist, door het wereldwijd afroepen van de Covid-19 pandemie, zijn deze onbewuste, onderdrukte angsten en pijnen weer intens getriggerd in de psyche van de mens. De energie vibratie van de emotie Angst, verlaagt heel sterk de kwaliteit in het energieveld (bescherming - immuniteit), welke het fysieke lichaam omgeeft. De lichaamscellen, moleculen, atomen en subatomaire deeltjes, zijn direct onderhevig aan deze destructieve, psychische stress houding. 

 

‘Verbinding creëert een hogere vibratie in het energieveld’ 

De kernoorzaak van iedere disbalans in het fysieke gestel van de mens, ligt in de basis van zijn identiteit en 'onopgeloste' psychologie. En juist daar, gaat de materiële wetenschap totaal aan voorbij en staan zij niet open en ontvankelijk, voor een meer holistische benadering. Dat juist die mensen in de problemen komen, welke psychische- en fysieke aandoeningen, klachten en stress gerelateerde aspecten met zich mee dragen, verklaart deze zienswijze eenvoudig.

Momenteel richt ik mij als energetisch katalysator tot mensen, met chronische aandoeningen en klachten, stress en Covid gerelateerde verschijnselen en herstellenden. Via collectieve meditatie sessies (kleine groepen), worden mensen inzichten aangereikt, waardoor zij weer bewust worden van hun ware identiteit en ‘onopgeloste’ psychologie. Zij ervaren en leren in het allereerste moment, om zich bewust te verbinden met de hogere levensenergie en hoe dit voelt. Door deze verbinding dagelijks met een goede motivatie en eenvoudige methoden te onderhouden, wordt het zelfherstellend vermogen en immuniteit direct in het energieveld geoptimaliseerd. De sleutel tot verlichting, verbetering en zelfs volledig herstel ligt volledig in de mens zijn eigen handen en psychologie.

Een oprechte stelling:

Hoe kan in een democratische natie als Nederland, waar voor iedereen, gelijkheid, gelijke rechten en behandeling geldt, dat er na ruim anderhalf jaar pandemie, nog steeds geen alternatieve, preventieve visie en beleid is gemaakt voor de gezondheid en welzijn voor de hele bevolking?    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 8 januari 2022

 

‘SPREEKUUR VOOR MENSEN, WELKE CHRONISCHE AANDOENINGEN, STRESS, ANGST EN COVID GERELATEERDE SYMPTOMEN EN KLACHTEN ERVAREN. (KOSTELOOS)

 

Om bewust te worden van de disbalans in uw geest, welke een fundamenteel aspect in zich herbergt (kern oorzaak) met het actuele gevolg. ‘Erkenning’ is de sleutel tot actief verlichten en herstel! ‘Ontkenning’ is de tegenwerkende kracht van groei en evolutie! (vandaar, de medisch, wetenschappelijke term, ‘Chronisch’ - ofwel, men is on-wetend in wat men niet zintuiglijk kan waarnemen met materiële meetinstrument)

 

Binnen 15 minuten reik ik u kosteloos een inzicht, waarna u verder uw levensweg kunt voortgaan, om uw zelfherstellend vermogen en immuniteit weer te activeren en optimaliseren.    

 

Voor overige lezers a.u.b: U draagt méér bij aan de verhoging van het collectief bewustzijn, door dit bericht te delen met uw geliefde dierbaren en uw omgeving, welke hier mogelijk baat bij zouden hebben, dan het liken van dit bericht met een hartje of duimpje!  

 

Dank u wel!

 

Via onderstaande link kunt u een afspraak maken. 

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

 

GM via MK


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 15 januari 2022

'EEN KOSMISCHE SPIEGEL'

 

SPREEKUUR VOOR MENSEN MET 'CHRONISCHE' AANDOENINGEN, ANGST, DEPRESSIE EN ‘COVID’ gerelateerde klachten (herstellende en inactief besmet)

 

Lieve mensen, 'Chronisch' betekent niet automatisch, ‘blijvend’ of ‘niet geneesbaar!’

 

Het bevestigd juist dat uw natuurlijk, zelfherstellend vermogen niet of onvoldoende functioneert. En indien u hiermee niet geboren bent, er een dieper gelegen oorzaak moet zijn, waarvan uiteindelijk uw fysieke ziekte diagnose en aandoening het gevolg van is.

 

Om dit zelfherstellend vermogen weer in werking te laten treden en deze te optimaliseren, zult u een dieper zelfonderzoek moeten starten, om de disbalans in uw geest bewust te herstellen. Dit betekent dat u uw mentaliteit naar een meer positieve leefhouding moet wijzigen.

 

‘Erkenning’ is de sleutel tot verlichting en herstel! ‘Ontkenning’ is de tegenwerkende kracht van groei en evolutie! (vandaar, de medisch, wetenschappelijke term, ‘Chronisch’ - met andere woorden, zij zijn on-wetend in wat zij niet zintuiglijk kunnen waarnemen met hun meetinstrumenten)

 

Het 'geascendeerde rijk' staat u terzijde, om vanuit een ander perspectief naar uw Aardse ziekte diagnose, aandoening en klacht te kijken. Binnen 15 minuten wordt u kosteloos een inzicht aangereikt, waarna u verder uw levensweg kunt voortgaan, om uw zelfherstellend vermogen en immuniteit weer te activeren en optimaliseren.

 

Via onderstaande link kunt u een afspraak maken.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

 

Voor overige lezers a.u.b: U draagt méér bij aan de verhoging van het collectief bewustzijn, door dit bericht met uw geliefde dierbaren en uw omgeving te delen, die hier mogelijk baat bij hebben, dan het ‘liken’ van dit bericht! πŸ™πŸŒˆ

 

Dank u wel!

GM via MK

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 24 januari 2022

 

'SPREEKUUR' VOOR MENSEN EN JONGEREN met chronische, psychische en emotionele klachten en aandoeningen (géén kosten)

 

IN DE WEEK VAN 24 T/M 28 JANUARI 

van 09:00 tot 11:00 uur.

 

Energetisch Inzicht & Overweging, op uw persoonlijke situatie. 

Er zijn géén kosten en voor info benodigd. 

 

Via onderstaande Zoom link komt u direct in de 'wachtkamer', 

waarna u wordt binnengelaten op uw beurt.

 

https://us02web.zoom.us/j/83652825308?pwd=VGwwdk5pM0VIbzVrNDB2TElrQWc3QT09Belangrijk:

Een reguliere arts en/of specialist is altijd benodigd voor het stellen van een medische diagnose en eveneens in het aanreiken van een behandelmethode.  De behandelingen van H.E.W werken complementaire en aanvullend op lopende, reguliere behandelvormen.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 29 januari 2022

'TELEFONISCH SPREEKUUR VOOR MENSEN MET 'CHRONISCHE' KLACHTEN EN AANDOENINGEN, ANGST PROJECTIE EN DEPRESSIE, PSYCHISCHE- EN EMOTIONELE DISBALANS EN ‘COVID’ GERELATEERDE KLACHTEN EN HERSTELLENDE’.

VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF BEZIEN...

LIEVE MENSEN, 'CHRONISCH' BETEKENT NIET AUTOMATISCH BLIJVEND EN ONGENEESBAAR! DOCH, HET BEVESTIGD JUIST DAT UW NATUURLIJK, ZELFHERSTELLEND VERMOGEN NIET OF ONVOLDOENDE FUNCTIONEERT. EN INDIEN U HIERMEE NIET BENT GEBOREN, ER EEN DIEPER GELEGEN OORZAAK IN UW ENERGIEVELD BESTAAT, WAARDOORUW LICHAMELIJKE ZIEKTEKLACHT OF AANDOENING UITEINDELIJK NAAR VOREN EN TOT UITING IS GEKOMEN.

 

HET LAAT OOK UW HUIDIGE PSYCHOLOGIE OF DENKGEEST ZIEN, DE WIJZE VAN EEN BEPAALDE LEVENSHOUDING EN MENTALITEIT, VAN HOE U NAAR UZELF KIJKT, UW LEVENSOMSTANDIGHEDEN EN DE WERELD.

 

-UW GEEST OPENEN ~ U KWETSBAAR LEREN EN DURVEN OPENSTELLEN.

 

-UW PARADIGMA OVER UW LEVEN VERSCHUIVEN ~ UW BEWUSTZIJN   VERHOGEN.

 

-UW VOLLE POTENTIE LEVEN ~ UIT UW ‘SCHADUW VAN ON- MACHT’ TREDEN.

 

-UW EMOTIES EN GEVOELENS LEVEN ~ U INTUÏTIEVE VERMOGENS       STIMULEREN.

 

OM DIT ZELFHERSTELLEND VERMOGEN WEER TE OPTIMALISEREN, ZULT U EEN DIEPER ZELFONDERZOEK MOGEN STARTEN, OM DE ‘BLOKKADE’ IN UW GEEST OP TE SPOREN EN DEZE BEWUST TE NEUTRALISEREN.

‘ACCEPTATIE’ IS DE SLEUTEL TOT VERLICHTING EN HERSTEL! ‘ONTKENNING’ IS DE TEGENWERKENDE KRACHT VAN GROEI EN EVOLUTIE! DE HUIDIGE WETENSCHAP ZIET HET MENSELIJKE LICHAAM NOG STEEDS, ALS ‘MATERIE’ EN GAAT HIERDOOR TOTAAL VOORBIJ AAN DE GROTE INVLOED VAN DE MENSELIJKE PSYCHE EN EMOTIES (NIET WAARNEEMBAAR EN MEETBARE ENERGIE FREQUENTIES) OP HET FYSIEKE LICHAAM (MEETBAAR VANUIT ZINTUIGLIJKE EN MICROSCOPISCHE WAARNEMING)

 

HET ‘GEASCENDEERDE RIJK’ STAAT U TERZIJDE, OM VANUIT EEN ANDER PERSPECTIEF NAAR UW AARDSE ZIEKTE DIAGNOSE TE KIJKEN. BINNEN ONGEVEER 20 MINUTEN WORDT U EEN INZICHT EN DIAGNOSE AANGEREIKT, WAARMEE U VOORT KUNT GAAN. DIT IS GEHEEL KOSTELOOS!

 

VIA ONDERSTAANDE LINK KUNT U DIRECT EEN AFSPRAAK MAKEN:

HTTPS://WWW.HETNIEUWECOLLECTIEVEBEWUSTZIJN.NL/CONTACT

 

VOOR OVERIGE LEZERS ALSTUBLIEFT: U DRAAGT MÉÉR BIJ AAN DE VERHOGING VAN HET ‘COLLECTIEF BEWUSTZIJN’, DOOR DIT BERICHT MET UW GELIEFDE DIERBAREN EN OMGEVING TE DELEN, WELKE HIERBIJMOGELIJK BAAT BIJ HEBBEN, IN PLAATS VAN HET ‘LIKEN’ VAN DIT BERICHT!

DANK U WEL! πŸ™πŸŒˆ

 

GM VIA MK

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 2 februari 2022

‘Als u ooit de 'menselijke liefde en Aardse verlangens' voldoende hebt ervaren... en deze weet te overstijgen en de ‘Goddelijk liefde’ in zicht komt... en u zich daarmee weet te verbinden... gaat u nóóit meer voor minder!’…

 

Een aanreiking... een verrijking… een moment... om UW LEVEN te heroverwegen!

 

‘Nosso Lar’ (Ons Thuis)

 

Een bijzondere Braziliaanse spirituele film met Nederlandse ondertiteling

Als tijdelijke download link via ‘We Transfer’ aangereikt (tot 8 februari)

 


Download link

https://we.tl/t-dxQdDzKG7a


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 7 februari 2022

 

‘EEN KOSMISCHE SPIEGEL'                                                                                                                    (de wet van de aantrekking)

‘DE MENS OP AARDE HEEFT EEN BEPAALD ZELFBEELD’,                                                                        een bepaald zelfgevoel, een bepaald beeld van zijn medemens en kijkt daardoor ook op een bepaalde wijze naar de wereld en maatschappij,

Heeft u ooit wel eens overwogen… of bent u op een punt van leven gekomen, dat u uw manier van waarnemen in twijfel brengt en zich afvraagt, is mijn kijk wél de enige en juiste manier of is er ook een andere wijze?

 

SPREEKUUR VOOR MENSEN MET 'CHRONISCHE' AANDOENINGEN, ANGST, DEPRESSIE EN ‘COVID’ gerelateerde klachten (herstellende en inactief besmet)

 

Lieve mensen, 'Chronisch' betekent niet automatisch, ‘blijvend’ of ‘niet geneesbaar!’

 

Het bevestigd juist dat uw natuurlijk, zelfherstellend vermogen niet of onvoldoende functioneert. En indien u hiermee niet geboren bent, er een dieper gelegen oorzaak moet zijn, waarvan uiteindelijk uw fysieke ziekte diagnose en aandoening het gevolg van is.

 

Om dit zelfherstellend vermogen weer in werking te laten treden en deze te optimaliseren, zult u een dieper zelfonderzoek moeten starten, om de disbalans in uw geest bewust te herstellen. Dit betekent dat u uw mentaliteit naar een meer positieve leef houding moet wijzigen.

 

‘Erkenning’ is de sleutel tot verlichting en herstel! ‘Ontkenning’ is de tegenwerkende kracht van groei en evolutie! (vandaar, de medisch, wetenschappelijke term, ‘Chronisch’ - met andere woorden, zij zijn on-wetend in wat zij niet zintuiglijk kunnen waarnemen met hun meetinstrumenten)

 

-Uw geest weer leren openen, open levenshouding.

-Uw paradigma over het leven verschuiven.

-Bereidheid om te leren zien, wat u nu niet kan zien.

-Levensenergie weer vrijelijk door uw lichamen laten stromen.

  

Het 'geascendeerde rijk' staat u terzijde, om vanuit een ander perspectief naar uw Aardse ziekte diagnose, aandoening en klacht te kijken. Binnen 15 minuten wordt u kosteloos een inzicht aangereikt, waarna u verder uw levensweg kunt voortgaan, om uw zelfherstellend vermogen en immuniteit weer te activeren en optimaliseren.

 

Via onderstaande link kunt u een afspraak maken.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

 

Voor overige lezers a.u.b: U draagt méér bij aan de verhoging van het collectief bewustzijn, door dit bericht met uw geliefde dierbaren en uw omgeving te delen, die hier mogelijk baat bij hebben, dan het ‘liken’ van dit bericht! πŸ™πŸŒˆ

 

Dank u wel!

GM via MK

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 13 februari 2022

voor alle

KINDEREN & JONGEREN 

en hun ouder(s)

'ONLINE INZICHT SPREEKUUR' 

via intuïtieve verbinding

Een aanreiking (kosteloos), om via een inricht en moment van bewust worden, anders naar uw kind, uzelf en omstandigheden te kijken, omdat de sleutel van een oplossing vaak meer nabij ligt dan wordt beseft.

Ondersteuning voor stagnatie in de thuissituatie (onderwijs en omgeving), ook aanvullend / complementair op een lopend (of wachtend) traject van reguliere hulp (psycholoog, ggz en overige hulpvormen). Er is géén voor info benodigd. ‘OMDAT ZIJ VANDAAG HULP NODIG HEBBEN EN NIET ALS ZIJ DE 40 of 50 ZIJN GEPASSEERD’!

Contact voor afspraak via onderstaande weblink.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

Voor overige lezers, deel het met uw omgeving.

Hartegroet, Max

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 1 maart 2022

 

‘U BENT IN STAAT, OM MET UW BEWUSTZIJN HET VERSCHIL TE MAKEN IN HET     CONFLICT TUSSEN RUSLAND EN OEKRAÏNE!’ 

Rusland en Oekraïne: het einde van rijken en onmenselijkheid                                            Dit dictaat werd op 22 februari 2022 door de Opgestegen Meester Moeder Maria gegeven  door Kim Michaels. 

 

OM (4X) 

Vrede, wees stil. (4x)

 

IK BEN de Opgestegen Meester, Moeder Maria. Ik vertegenwoordig de Goddelijke Moeder voor de aarde. Waarom hebben we niets gezegd over de situatie die iedereen nu bezighoudt? Nou, omdat we al veel dingen eerder hebben gezegd, maar wie heeft er aandacht aan besteed, behalve onze directe studenten? Heeft de wereld aandacht besteed? Zou de wereld aandacht hebben besteed, wat we ook hadden gezegd? 

 

U ziet hier, dat deze situatie met de Russische inval in Oekraïne een schoolvoorbeeld is van de School of Hard Knocks. Pas als de klappen zo hard worden dat ze niet kunnen worden genegeerd, zullen mensen hun bewustzijn verschuiven. Je zou kunnen stellen dat, aangezien het bewustzijn nu beslissend is verschoven, wat valt er nog te zeggen? Nogmaals, zal de wereld enige aandacht schenken aan wat de geascendeerde meesters zeggen? Nou, de wereld in het algemeen zal dat zeker niet doen, maar onze directe studenten zullen dat tenminste doen. Natuurlijk, zoals altijd, zal alles wat in het fysieke wordt gesproken en door jou wordt gehoord, dat wordt vermenigvuldigd met je chakra's, het collectieve bewustzijn ingaan… Lees meer

Waarom Russen niet het respect krijgen dat ze willen?...

Waarom handelde Poetin nu?...

De uitdaging voor het Oekraïense volk…

De echte reden waarom de olieprijzen hoger zijn…

https://ascendedmasterlight.com/mother-mary-on-russias-invasion-of-ukraine/

 

‘HET NIEUWE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN’,                                                                               inzicht & meditatie sessie (kosteloos)

Vanaf Donderdag 17 maart, van 19:30 tot 20:30 uur weer, om de week! 

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/meditaties-module-sessies/collectieve-bewustzijn-inzichten-meditaties

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 7 maart 2022

 

WINV23: Het bewustzijn van de antichrist in Rusland uitdagen

 

Oproepen om het bewustzijn van de antichrist aan te vechten en bloot te leggen in Rusland (effectief voor verkiezingen).

In de naam van de IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, accepteer ik mezelf als de Levende Christus voor Rusland, en ik daag het bewustzijn van de antichrist uit, zodat het volk van Rusland en de voormalige Sovjetrepublieken een referentiekader zullen hebben en een echte keuze kunnen maken tussen de ene werkelijkheid van Christus en de vele subtiele illusies van de antichrist. Ik roep in het bijzonder op tot het blootleggen van het bewustzijn van de antichrist in …

(Doe specifieke gesprekken.)

Gebed voor extatische vrede
Heer, ik kies ervoor om een ​​instrument van uw vrede te ZIJN.
Waar haat is, BEN IK de Vlam van Liefde.
Waar letsel is, BEN IK de Vlam van Gerechtigheid.
Waar twijfel is, BEN IK de Vlam van Waarheid.
Waar wanhoop is, BEN IK de Vlam van Visie.
Waar duisternis is, BEN IK het Licht van de wereld.
Waar droefheid is, BEN IK de Vlam van Zalige Vreugde.

O Goddelijke Meester, ik kies ervoor om anderen te troosten en daarbij uw troost te vinden.
Ik kies ervoor om anderen te begrijpen en daarbij jouw begrip te vinden.
Ik kies ervoor om van anderen te houden en daarbij jouw liefde voor mij te vinden.
Want door onszelf aan anderen te geven, ontvangen we meer van jou.
In het vergeven van anderen vinden we jouw vergeving.
Door het ego te laten sterven, worden we herboren in het eeuwige leven om de Levende Christus te zijn - op aarde zoals we zijn in de hemel, nu en voor altijd MEER.

Het is wanneer we durven te ZIJN hier beneden alles wat we Boven zijn, dat Rusland hier beneden alles zal zijn dat ze is in het hart van God. En zo BEN IK de Gouden Eeuw die in Rusland gemanifesteerd wordt, terwijl ik Gods vlam van Extatische Vrede liefheb met heel mijn hart, ziel en geest. Want IK BEN het licht van de wereld, en zolang IK in de wereld BEN, is er vrede op aarde en Gods wil voor al het leven.

Eerste Straal – Kracht
1. IK BEN de ENE, IK BEN Alpha en Omega, het begin en het einde. Ik zal hen die dorsten naar de bron van het water des levens om niet geven.

Refrein 1:
IK BEN het licht van Christus,
schijnend in de duisternis van het zijn,
alle Russen uitdagen
om realiteit en onwerkelijkheid te zien.

Ik roep Hemel en Aarde
om vast te leggen dat ik
u leven en dood heb voorgehouden,
en daarom zeg ik:

LEVEN KIEZEN!
LEVEN KIEZEN!
LEVEN KIEZEN!

2. In de naam van Aartsengel Michaël verklaar ik dat ik de levende Christus ben, en ik daag het bewustzijn achter het verlangen uit om een ​​sterke leider te hebben die alle problemen kan oplossen, zodat de mensen geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen voor hun natie.

Herhaal Refrein 1

3. Ik ben de levende Christus en ik daag het bewustzijn uit achter het verlangen om het communistische systeem en de machtsstructuur terug te brengen.

Herhaal Refrein 1

4. Ik ben de levende Christus en ik daag het bewustzijn uit achter de onwil om verantwoordelijkheid te nemen, wat leidt tot totalitaire en autoritaire machtsstructuren.

Herhaal Refrein 1

5. Ik ben de levende Christus en ik daag het bewustzijn uit achter het verlangen dat Rusland superieur is aan andere naties, vooral door militaire macht en specifiek door kernwapens.

Herhaal Refrein 1

6. Ik ben de levende Christus en ik daag het bewustzijn uit achter elke verdeling van de samenleving in verschillende klassen.

Herhaal Refrein 1

7. Ik ben de levende Christus en ik daag het bewustzijn uit achter elke neiging om Rusland te zien als verwikkeld in een ideologische oorlog met het Westen, die teruggaat tot de tijd van de Sovjet-Unie.

Herhaal Refrein 1

8. Ik ben de levende Christus en ik daag het bewustzijn uit achter vreemdelingenhaat en nationalisme, wat leidt tot agressie, extremisme en terrorisme.

Herhaal Refrein 1

Tweede Straal – Wijsheid
1. In de naam van Aartsengel Jophiel, verklaar ik dat ik de levende Christus ben, en ik daag het bewustzijn achter het systeem zelf uit, vooral zijn neiging om zich als een beest te gedragen, zodat mensen in leidinggevende posities de systeem, zelfs als ze de wens hebben.

Herhaal Refrein 1

Lees verder...

https://transcendencetoolbox.com/winv23-challenging-the-consciousness-of-anti-christ-in-russia/

Copyright © 2012 door Kim Michaels

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 13 maart 2022

‘HET STUREN VAN EEN PAKKET RAKETTEN & INZAMELING VAN GELD, ZAL NOOIT CONSTRUCTIEF BIJDRAGEN TOT HET KOMEN VAN VREDE EN HERVERDELING VAN DE RIJKDOM IN EEN ONEVENWICHTIGE WERELD… HET VERSCHUIVEN VAN UW HUIDIGE STAAT VAN BEWUSTZIJN IS NOODZAAK, OM HIERAAN BIJ TE DRAGEN’…

 

Steeds helderder krijgen wij voorgeschoteld, waarom wij van de ene naar de andere crisis worden geloodst en dat dit zal leiden en dienen, tot de definitieve ‘ontwaking’ van de mensheid.πŸ™πŸŒˆ

 

‘HET NIEUWE COLLECTIEVE BEWUSTZIJN’, INZICHT & MEDITATIE SESSIE (KOSTELOOS)

VANAF DONDERDAG 17 MAART, VAN 19:30 TOT 20:30 UUR WEER, OM DE WEEK!

HTTPS://WWW.HETNIEUWECOLLECTIEVEBEWUSTZIJN.NL/MEDITATIES-MODULE-SESSIES/COLLECTIEVE-BEWUSTZIJN-INZICHTEN-MEDITATIES

 

Enkele oproep passages van De Meesters!

Aartsengel Michaël, verbrijzel en verteer de collectieve beesten die landen als China, India en de Arabische naties ervan weerhouden een duidelijk standpunt in te nemen tegen onmenselijkheid en een einde te eisen aan de oorlog in Oekraïne.

Ik roep de Karmische Raad op om onmiddellijk alle karma terug te geven aan de Russische machtselite en alle mensen waar dan ook die dit conflict steunen of proberen het te gebruiken voor egoïstische doeleinden, inclusief geld verdienen door te speculeren in energieprijzen en grondstoffen.

Aartsengel Uriël, verbrijzel en consumeer de oorlogsdieren in de democratische wereld, gericht op de financiële machtselite en hun economische oorlogvoering gericht op het tot slaaf maken van de mensen door schulden en het besef te voorkomen dat alle schulden moeten worden kwijtgescholden om de economie vooruit te helpen .

Aartsengel Jophiel, verbrijzel en verteer de collectieve beesten die de mensen in Rusland ervan weerhouden de onmenselijkheid te erkennen die Poetin en zijn machtselite hebben getoond tegenover de bevolking van Rusland door systematisch hun democratische vrijheden te ontnemen.

Aartsengel Gabriël, verbrijzel en verteer de collectieve beesten die mensen ervan weerhouden te erkennen dat het tijdperk van op geweld gebaseerde rijken voorbij is en dat samenwerking de sleutel tot succes is.

Aartsengel Raphael, verbrijzel en consumeer de collectieve beesten die mensen ervan weerhouden te erkennen dat er ook een machtselite is in de democratische wereld, namelijk de financiële elite die niet meer menselijkheid heeft dan degenen die oorlogen creëren, in feite hun manipulatie van de economie is een vorm van oorlogvoering tegen ons allemaal.

Aartsengel Raphael, verbrijzel en consumeer de collectieve beesten die voorkomen dat mensen de massale propaganda doorzien van zowel de reguliere als de alternatieve media in het Westen, gericht op het verbergen van het bestaan ​​van de financiële machtselite.

Lees meer:..

https://transcendencetoolbox.com/winv47invocation-to-stop-the-war-in-ukraine-and-turn-it-into-progress-for-all/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klimmen, 12 april 2022

'SPREEKUUR OP VERZOEK' (GEEN KOSTEN)MENSEN DIE INZICHT WENSEN OP HUN FYSIEKE (CHRONISCH AANDOENINGEN), PSYCHISCH-, EMOTIONEEL EN STRESS (CORONA) GERELATEERDE KLACHTEN.

Lieve mensen, 'chronisch' betekent niet automatisch, ‘blijvend’ of iets waar u niets aan kunt doen om het te verlichten of zelfs herstellen.

Het laat juist zien, dat uw natuurlijk, zelfherstellend vermogen onvoldoende tot niet juist functioneert. Om dit zelfherstellend vermogen weer in werking te laten treden, zult u een dieper zelfonderzoek moeten starten, vanuit welke levenshouding en mentaliteit u jarenlang heeft geleefd. Door hiervan bewust te worden en uw kijk op uzelf, uw leven en wereld omstandigheden te veranderen, heeft u uw herstel in eigen handen.

Uw intuïtieve vermogen (toevoer levensenergie) is niet sterk ontwikkeld en stroomt daardoor op een lage frequentie door uw vervuilde energieveld (vier lagere lichamen, meridianen en chakra's). De kwaliteit van uw energieveld is laag, waardoor uw zelfherstellend vermogen onvoldoende tot niet kan functioneren. Het gevolg, uw klachten worden ‘chronisch’ gediagnosticeerd, welke weer van invloed is op uw mentale- en emotionele vermogens.

De vier sleutels:

-Uw geest weer leren openen, open levenshouding.-Uw paradigma en mentaliteit over het leven verschuiven.-Bereidheid om te leren zien, wat u nu niet kan zien.-Levensenergie weer optimaliseren, door uw vier lagere lichamen te zuiveren.

U kunt zich aanmelden voor een kosteloze ‘energetische diagnose’ (telefonisch) op uw klacht situatie, via onderstaande contact link.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIMMEN, 23 APRIL 2022

‘KINDEREN VAN DE ‘GOUDEN EEUW’

Hebben het 'moeilijk', om te leven en functioneren in de huidige wereld maatschappij met zijn vele tegengestelde, natuurlijke waarden en principes.

Als kernoorzaak, ligt dit in de eeuwenoude, lagere gevoelswaarden en psychologie, welke nog steeds op prestatie en productie gebaseerd zijn (status, controle en vermeerdering).

Kinderen zijn en worden geboren en hebben een veel hoger niveau van bewustzijn, dan vaak hun eigen ouders en omgeving (maatschappij).

Dit is waardoor ze zich niet op meerdere gebieden 'verbonden' voelen en persoonlijk aansluiting vinden met hun omgeving en wat ze doen (opleiding, werk, sociaal etc.). Het is vaak ook moeilijk voor hen, om dit gevoel in woorden uit te drukken.

HEEFT U EEN SITUATIE OF VRAAG - over uw kinderen, of kinderen waar u sociaal maatschappelijk bij betrokken bent - en waar ruimere inzichten wenselijk zijn, lees dan onderstaande.                

Zonder voorinformatie, wordt u kosteloos een inzicht aangereikt, welke u kunt overwegen om uw gezichtspunt te wijzigen t.a.v het kind en zijn situatie, voor een positieve verandering.

U kunt een telefonische afspraak maken via deze contact link. 

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

Mijn hartegroet

Max

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIMMEN, 23 APRIL 2022

UW LEVEN VERANDEREN, DOOR UW OMSTANDIGHEDEN TE VERANDEREN… OF UW LEVEN VERANDEREN, OM EEN ESSENTIEEL LEVEN TE GAAN LEIDEN’…

Kunt u het onderscheid in de energie vibratie voelen en horen, indien u deze woorden hard op leest?

Het eerste beeld, schetst en legt de nadruk voornamelijk op uw persoonlijk, maatschappelijk, fysiek en materieel leven en omstandigheden.

Het andere perspectief toont het meer gehoor geven aan uw innerlijke roep, om uw intuïtieve vermogens te ontsluiten en u met deze unieke, hogere kwaliteiten te verbinden.

 

WEES ALS EEN OPEN KELK, OM ‘OVERVLOED’ IN UW BEKER TE KUNNEN ONTVANGEN’, IN PLAATS VAN EEN TRECHTER, WAARDOOR U UZELF BEPERKT’

~.~.~.~.~.~

LEZING – INZICHT – MEDITATIE – INVOCATIE (kosteloos) Om de ‘geest van eenheid’ te ervaren, door ‘tegenstellingen’ te neutraliseren en overstijgen.

Donderdag 26 mei en 2 juni ( 9 juni optioneel )

Voor u, die een ruimer inzicht en begrip wenst op uw fysieke-, chronische klachten en aandoeningen. Hooggevoeligen en personen die uit balans zijn en geen sterke verbinding met hun lichaam ervaren en beïnvloeding van negatieve energieën in uw energieveld.

DE VIER SLEUTELS TOT HERSTEL EN GENEZING’

-Uw geest weer leren openen en uw mentaliteit wijzigen.

-Uw paradigma over het leven verschuiven.

-Bereidheid, om te leren zien, wat u nu niet kunt zien.

-Uw levensenergie verhogen, door uw vier lagere lichamen te zuiveren.


U kunt zich aanmelden via onderstaande weblink, waarna u verder geïnformeerd wordt.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

 

Belangrijk:

Deze sessies werken complementaire en aanvullend op uw lopende, reguliere behandelvorm(en) van uw specialist. Raadpleeg en overlegt u daarom altijd eerst met uw huisarts of specialist als u klachten problemen heeft, alvorens u deelneemt.

 

GM via MK

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIMMEN, 31 mei 2022

'ZELFBEWUSTZIJN VERHOGEN'

 

Vraag:

 

Hi allemaal,

Ik heb een vraag die ik graag wil delen.

De vraag die me momenteel bezig houdt is waarom de ene ziel hier op aarde veel levenslessen krijgt en een ander (ogenschijnlijk?) een pad bewandeld zonder diepe dalen. Waar alles voor de wind lijkt te gaan...

 

Ik heb zo mijn eigen gedachten hierover, maar ben ook benieuwd naar inzichten van andere mensen.

Dank Jullie Wel alvast ❀

 

Een inzicht en aanreiking ter overweging;

 

Een vraag die bij velen opkomt en die zeker ook velen blijft bezigen, doch ook het overgrote deel van de wereldbevolking, die door leefomstandigheden zo worden opgeslokt, dat zij helemaal niet toekomen, aan enige gedachtespinsel hieromtrent. Laat staan, dat zij enige kans hebben, om tot bezinning over het essentiële leven op Aarde te komen, nietwaar?

Hoe goed hebben wij het dan, als Westerlingen van democratische landen. Welke bevoorrechte en luxe positie en omstandigheden hebben wij dan, om ons geestelijk bewustzijn te kunnen verhogen?... Maar wat doen wij in het algemeen met onze vrije momenten?...

Om het leven dieper te kunnen doorgronden, zul je eerstens bereid moeten zijn, om je huidige beeld, gedachte en overtuigingen over het menselijke leven en zijn omstandigheden, plus de kijk op de wereldmaatschappij, los te laten.

Indien je dan kunt aannemen, dat ieder mens als ziel, vele en vele levens op Aarde heeft doorgebracht, steeds ervaringen belevend, vanuit een bepaald niveau van geestelijk zelfbewustzijn, waarin hij de gevolgen van allerlei situaties en omstandigheden heeft moeten doormaken, door onbewuste keuzes (vanuit on-wetend) die hij maakte. Na de 'Zondeval' (Atlantis, Lemuria, Mu periode), die werd veroorzaakt door invloeden van buiten de Aarde, is het menswezen steeds verder naar een lager niveau van zelfbewustzijn gezakt, om uiteindelijk te vervallen in het 'dualiteitsbewustzijn'.

Dit is nog steeds de actuele situatie en omstandigheden, waarin 90% van de wereldbevolking op een onbewust niveau, dagelijks mee moet dealen. Vanzelfsprekend is, dat de één meer zelfbewustzijn heeft ontwikkeld, dan een ander, wat gerelateerd is, aan de evolutie van de ziel en zijn onopgeloste karma.

Vanuit spiritueel perspectief bezien, heeft de val van de mens, de 'afscheiding’ met zijn God veroorzaakt, ofwel, is hij de verbinding met zijn ‘hogere wezen' verloren, doordat hij verblind is geraakt door het overrompelende, materiële leven. Hij leeft sinds de 'Zondeval' niet meer in eenheid met zijn Goddelijk potentieel en vermogens. Hierdoor creëert hij vanuit zijn huidige staat van bewustzijn, zijn eigen levensomstandigheden. Maar wie durft deze waarheid te accepteren?... Wie durft zijn verantwoordelijkheid hiervoor te nemen?

Conform de feilloze werking van de Universele natuurwetten bijvoorbeeld ‘de wet van de aantrekking’, de karmische wetten en de wet van groei (vermeerdering), kun je aan de huidige wereldmaatschappij en omstandigheden zien, op welke niveau het Collectief bewustzijn van de mensheid zich bevindt. Alle door de machtselite groeperingen veroorzaakte crisissen, van de afgelopen drie jaar, laten overduidelijk zien wat er mis is en wie dit hardnekkig in stand wilt houden.

Ontwaking en bewustwording zijn absoluut noodzaak, om het Collectief bewustzijn omhoog te trekken. Dit is niet alleen een collectief, maar met name een persoonlijk en individueel proces. Hij staat voor de essentiële keuze om te erkennen, dat hij een spiritueel wezen is en bewust bijdraagt aan het verhogen van het Collectief Bewustzijn, door aan zijn eigen onopgeloste psychologie te werken, of hij kijkt liever naar de 'buitenwereld' en beoordeelt, wat daar juist allemaal moet veranderen.

'Het Nieuwe Collectieve Bewustzijn', reikt regelmatig Inzicht, bewustwording & meditatie sessies aan ter informatie. Deze introductie sessies, vinden regelmatig op de Donderdag avonden plaats en zijn vrij toegankelijk en kosteloos.

Via onderstaande weblink wordt u verder geïnformeerd en kunt u zich aanmelden.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/.../collect...

GM via MK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIMMEN, 24 juli 2022

 

DISBALANS & ONGEHEELDE ERVARINGEN… Waardoor u stress, angsten, onmacht, paniek, chronische aandoeningen en ziekten klachten, slecht slapen, sterke emoties, vermoeidheid, doelloosheid, energetische beïnvloeding ervaart.

Het laat zien, dat uw natuurlijk zelfherstellend vermogen onvoldoende functioneert. Om dit zelfherstellend vermogen weer juist in werking te laten treden, zult u een dieper zelfonderzoek moeten starten, vanuit welke levenshouding en mentaliteit u jarenlang heeft geleefd. Door hiervan bewust te worden en de psychologie op uzelf, uw leven en wereld omstandigheden te veranderen, heeft u uw herstel in eigen handen.

 

De vier sleutels voor verlichting en een beter welzijn:

 

-Uw geest weer leren openen

-Uw huidige paradigma en mentaliteit over het leven verschuiven.

-Bereidheid om te leren zien, wat u nu niet kunt of wilt zien.

-Levensenergie optimaliseren door uw vier lagere lichamen te zuiveren.

 

U kunt zich aanmelden voor een kosteloze ‘consult diagnose’ (telefonisch, ongeveer 20 minuten) op uw klacht situatie, via onderstaande contact link. πŸ™πŸŒˆ

 

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIMMEN, 9  september 2022

 

COLLECTIEVE BEWUSTZIJN, MEDITATIE & HELING - VOOR BALANS HERSTEL

Op het frequentieniveau van de Ascentie Meesters en Elohim.

 

Dinsdag 13 september, start om 19:30 uur, kosteloos via een online Zoom sessie

 

Stress - depressiviteit

Chronische klachten - aandoeningen

Slapeloosheid

Angst projectie - afwijzing - verlating

Psychisch - emoties - identiteit

Energielek - moeheid

Zelfliefde - verbinding

Spirituele crisis

Aanmelden via onderstaande contact link.

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

 

GM via MK

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIMMEN, 11 oktober 2022

‘HOE EEN OP GODDELIJKE PRINCIPES AFGESTEMD GEBRUIK, VAN ONZE CREATIEVE VERMOGENS, OVERVLOED VOOR IEDEREEN IN DE WERELD ZAL HERSTELLEN’  

'The New Collective Consciousness - Meditation Community’

God heeft een universum ontworpen, dat in staat is een oneindige

hoeveelheid overvloed te genereren, zelfs op deze kleine planeet die jullie aarde noemen. 

Toen God de Aarde schiep, schiep hij slechts een fundament. Toen stuurde hij jou

en vele andere mede-scheppers naar deze wereld met de opdracht, om

je creatieve vaardigheden te vermenigvuldigen.

 

Je bent hier om heerschappij te nemen over de Aarde, zodat je op Gods fundament kunt bouwen en zoveel overvloed kunt brengen in deze wereld, zoals jij je kunt voorstellen en accepteren. 

Wanneer menselijk wezens hun creatieve vermogens gebruiken in overeenstemming met de basisprincipes die God gebruikte om het universum te ontwerpen, zullen ze overvloed creëren dat duurzaam is. 

Ze zullen dit op een manier doen, die geen overvloed wegneemt van andere delen van het leven, maar de totale hoeveelheid overvloed op Aarde juist vergroten. Het hele ‘lichaam van God’ wordt op Aarde daarbij vergroot.

Wanneer mensen hun creatieve vaardigheden correct gebruiken, is er geen conflict

tussen het individu en het geheel, omdat Gods universum is ontworpen om iedereen voldoende overvloed te bieden.

De centrale vraag waar we nu voor staan is, hoe jij, een mens op de planeet

Aarde, kan leren om je creatieve vaardigheden te gebruiken in harmonie met het ontwerp?

Jij bent een deel van de altijd stromende, altijd groeiende ‘Rivier van Leven’, die...

alles wat de Schepper heeft geschapen omvat. Je bent constant met die ‘Rivier van Leven’ in beweging en je transcendeert jezelf voortdurend door jouw talenten te vermenigvuldigen en méér te worden, waardoor meer overvloed in je leven tot stand komt. 

Dit is de ware definitie van leven.

GM via MK

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLIMMEN, 11 oktober 2022

'DIVINE HARMONIC LAWS OF NATURE'

Hoe de geestelijke lotusbloem vanuit het 'spirituele rijk' afdaalt naar het 'materiële universum' en zich daar weet te verstoffelijken en manifesteren, is een harmonieus, natuurlijk en heilig proces.

Net als de lotusbloem, heeft het spirituele mens wezen op Aarde meerdere energieniveaus van 'voeding' nodig, om in de harmonische natuurwetten te kunnen leven en manifesteren in zijn evolutie ‘opdracht’.  

Vruchtbare aarde, water, lucht en zonnewarmte, zijn de elementen, die zich in een evenwichtige, harmonische samenstelling verhouden. Er is echter nog een ander element benodigd, die deze vier elementen met elkaar verbindt, namelijk het 'Moederlicht', zij vertegenwoordigt het zuiver bewustzijn waar alles uit is ontstaan. 

Op Aarde, als zelfbewuste wezens, gaf God ons heerschappij over de Aarde. God heeft eenieder het recht gegeven, om als co-creator in overvloed mede te scheppen naar zijn goeddunken en niveau van zelfbewustzijn. 

Aan u, om te ervaren en leren onderscheiden, of u vanuit liefde of vanuit angst creëert.

 

GM via MK

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

'