COLLECTIEVE BEWUSTZIJN INZICHT MEDITATIES 

'COLLECTIEVE BEWUSTZIJN INZICHT MEDITATIES'                                         LIVE SESSIES VIA ZOOM (kosteloos)

(Sinds 2014 - Collectieve Bewustzijn, 'heling op afstand')

 

DONDERDAG AVOND 

Van 19:30 tot 20:15 uur

Het hogere doel, het hogere streven is, om de mens naar zijn verdere ontwaking en bewustwording toe te laten bewegen (transcenderen). Hem bewust laten worden, dat hij een ‘vrije wil’ bezit, waarmee hij zijn ware spirituele potentieel weer kan her-inneren en her-ontdekken als mens. waardoor hij vanuit deze hogere verbindingsstaat, een wereldsfeer mag co-creëren met hogere waarden en principes.

 

Een ieder mag toetreden en deelnemen vanuit zijn huidige staat van bewustzijn, wat betekent dat het niet benodigd is, of u nu wel of niet gelooft in de ‘Geascendeerde Meesters’, een of andere religieuze, culturele of spirituele visie hanteert en praktiseert. Een 'open geest', een neutrale houding, is zeker een aan te bevelen houding, zodat u ontvankelijk bent voor de ervaring van subtielere energieën. 

 

'Onder leiding van de ‘Geascendeerde Meesters’.

Voorafgaand aan de meditatie, wordt een thema uit het dagelijkse leven van de mens belicht en in een ruimer perspectief geplaatst. 'Invocaties' ofwel hogere energie frequenties oproepen, worden ons door de Meesters aangereikt. Als het ware leren zij ons, om hun 'toestemming' te geven, om situaties en omstandigheden op Aarde te veranderen.    De transcenderende energie zal tijdens de meditatie hierop zijn afgestemd.

 

Op deze wijze dragen wij vanuit onze 'vrije wil', deels bij, aan het verschuiven van onze eigen staat van bewustzijn. Doordat alles energetisch verbonden is, verhoogt hierdoor ook geleidelijk het Collectief bewustzijn van de mensheid, waardoor hogere principes en waarden zich op Aarde zullen gaan openbaren en manifesteren, waarin elk mens zich wel zal bevinden. 

 

Belangrijk: 

Daar u deel neemt, wordt u ook uitgenodigd om vanuit een ontvankelijke geest vragen te stellen, in relatie tot onze bewustwording en die van het collectief. Deze vragen kunt u sturen via e-mail. Deze zullen dan t.z.t worden behandeld in de sessies.    

 

Note:

Er vind géén audio en video interactie plaats tijdens de sessie, deze zijn van iedere deelnemer uitgeschakeld! U ziet en hoort alleen mij.

 
Voor het ontvangen van de Zoom link en verdere informatie, stuurt u eenmalig een bericht terug naar onderstaand e-mailadres, waarna u deze op Woensdag zult ontvangen (check uw spam box). 

https://www.hetnieuwecollectievebewustzijn.nl/contact

 

Belangrijk:

Een reguliere arts en/of specialist is altijd benodigd voor het stellen van een medische diagnose en eveneens in het aanreiken van een behandelmethode. De behandelingen van H.E.W werken complementaire en aanvullend op lopende, reguliere behandelvormen.

Een energetisch behandelaar betreft dus géén vervanger van uw reguliere huisarts en/of specialist. raadpleeg en overlegt u daarom altijd eerst met uw eigen huisarts of specialist, als u klachtproblemen heeft, alvorens u deelneemt of een afspraak maakt met H.E.W

Promotie video:

https://youtu.be/Zte-FikylX0